Клас 1

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені штучні смоли, необроблені пластмаси; добрива; суміші для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клеючі препарати на промислові потреби

226 - 250 з 682 записів
Назва товару Базовий номер
U кам'яна сіль 010331
E rock salt  
F sel gemme  
U каолін / порцелянова глина 010370
E kaolin / china clay / china slip  
F kaolin  
U карбід кальцію 010152
E calcium carbide  
F carbure de calcium  
U карбід кремнію [сировина] 010689
E silicon carbide [raw material]  
F carbure de silicium [matière première]  
U карбіди 010151
E carbide  
F carbures  
U карболінеум для захисту рослин 010586
E carbolineum for the protection of plants  
F carbonyle pour la protection des plantes  
U карбонат кальцію 010172
E lime carbonate  
F carbonate de chaux  
U карбонат магнію 010147
E magnesium carbonate  
F carbonate de magnésie  
U карбонат натрію 010100
E soda ash  
F soude de barille  
U карбонати 010146
E carbonates  
F carbonates  
U карбюризатори [металургія] 010158
E cement [metallurgy]  
F céments  
U картопляне борошно на промислові потреби 010444
E potato flour for industrial purposes  
F farine de pommes de terre à usage industriel  
U касіопій [лютецій] 010153
E cassiopium [lutetium] / lutetium [cassiopium]  
F cassiopeium [lutécium] / lutécium [cassiopeium]  
U каталізатори 010154
E catalysts  
F catalyseurs chimiques  
U катеху 010139
E catechu  
F cachou  
U каустики на промислові потреби 010489
E caustics for industrial purposes  
F caustiques à usage industriel  
U каустична сода на промислові потреби 010490
E caustic soda for industrial purposes  
F soude caustique à usage industriel  
U квебрахо на промислові потреби 010454
E quebracho for industrial purposes  
F quebracho à usage industriel  
U керамзит для гідропонного вирощування рослин [субстрат] 010652
E expanded clay for hydroponic plant growing [substrate]  
F argile expansée pour la culture hydroponique [substrat]  
U керамічні матеріали у формі частинок, що використовуються як фільтрувальне середовище 010621
E ceramic materials in particulate form, for use as filtering media  
F matériaux céramiques en particules utilisés en tant que milieux filtrants  
U керамічні суміші для спікання [гранули та порошки] 010646
E ceramic compositions for sintering [granules and powders]  
F compositions céramiques pour le frittage [granules et poudres]  
U кетони 010164
E ketones  
F cétones  
U кисень 010413
E oxygen  
F oxygène  
U кислоти бензольного ряду 010110
E benzene-based acids  
F acides de la série du benzène  
U кислоти* 010014
E acids*  
F acides*  
226 - 250 з 682 записів