Клас 1

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені штучні смоли, необроблені пластмаси; добрива; суміші для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клеючі препарати на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U речовини для матування 010238
E polish removing substances / substances for removing polish  
F matières à dépolir  
U речовини для нейтралізування отруйних газів 010403
E toxic gas neutralizers  
F neutralisants de gaz toxiques  
U речовини для пом'якшування м'яса на промислові потреби 010545
E meat tenderizers for industrial purposes  
F produits pour attendrir la viande à usage industriel  
U речовини для пом'якшування на промислові потреби 010609
E emollients for industrial purposes  
F émollients pour l'industrie  
U речовини для протравлювання металів 010633
E mordants for metals  
F mordants pour métaux  
U речовини для прояснювання та консервування пива 010121
E beer-clarifying and preserving agents  
F produits pour la clarification et la conservation de la bière  
U речовини-глушники для емалей 010262
E opacifiers for enamel  
F produits pour opacifier l'émail  
U речовини-глушники для скла 010263
E opacifiers for glass  
F produits pour opacifier le verre  
U риб'ячий клей, крім призначеного на канцелярські, побутові або харчові потреби 010618
E isinglass, other than for stationery, household or alimentary purposes  
F ichtyocolle autre que pour la papeterie ou le ménage ou à usage alimentaire  
U рідини для гідравлічних систем 010197
E fluids for hydraulic circuits / liquids for hydraulic circuits  
F liquides pour circuits hydrauliques  
U рідини для гідравлічного підсилювання 010643
E power steering fluid  
F fluides pour direction assistée  
U рідини для десульфатування електричних батарей / рідини для десульфатування акумуляторів 010500
E liquids for removing sulfates from batteries / liquids for removing sulfates from accumulators  
F liquides pour désulfater les accumulateurs électriques  
U рідке [розчинне] скло 010544
E water glass [soluble glass]  
F verre soluble [silicate]  
U рідкісноземельні елементи 010526
E rare earths  
F terres rares  
U розчини для буріння 010136
E drilling muds  
F boues pour faciliter le forage  
U розчини для гальванізування 010098
E galvanizing baths / baths for galvanizing  
F bains de galvanisation  
U розчини для ціанотипії 010227
E solutions for cyanotyping  
F solutions pour la cyanotypie  
U розчини солей срібла для сріблення 010081
E silver salt solutions for silvering  
F solutions de sels d'argent pour l'argenture / solutions pour l'argenture  
U розчини соляної кислоти 010058
E spirits of salt  
F esprit-de-sel  
U розчинники для лаків 010606
E solvents for varnishes  
F dissolvants pour vernis  
U ртуть 010387
E mercury  
F mercure  
U рубідій 010466
E rubidium  
F rubidium  
U сажа газова на промислові потреби 010597
E carbon black for industrial purposes  
F noir de charbon à usage industriel  
U сажа на промислові або сільськогосподарські потреби 010499
E soot for industrial or agricultural purposes  
F suie à usage industriel ou agricole  
U саліцилова кислота 010468
E salicylic acid  
F acide salicylique  
U самарій 010470
E samarium  
F samarium  
U самовіражний папір [фотографія] 010090
E self-toning paper [photography]  
F papier autovireur [photographie]  
U сахарин 010114
E saccharin  
F saccharine  
U світлокопіювальна тканина 010434
E blueprint cloth  
F tissu pour photocalques  
U світлокопіювальний папір 010432
E blueprint paper  
F papier pour photocalques  
U світлочутливі пластини 010213
E photosensitive plates  
F plaques photosensibles  
U себацинова кислота 010474
E sebacic acid  
F acide sébacique  
U селен 010479
E selenium  
F sélénium  
U селітра 010469
E saltpeter / salpetre  
F salpêtre  
U селітровий папір 010416
E nitrate paper  
F papier nitré  
U сенсибілізована тканина для фотографії 010212
E sensitized cloth for photography  
F toile sensibilisée pour la photographie  
U сенсибілізований папір 010418
E sensitized paper  
F papier sensible  
U сенсибілізовані пластини для офсетного друкування 010406
E sensitized plates for offset printing  
F plaques sensibilisées pour offset  
U сенсибілізовані плівки неекспоновані 010581
E sensitized films, unexposed  
F films sensibilisés mais non exposés / pellicules sensibilisées mais non exposées  
U сенсибілізовані фотографічні пластини 010269
E sensitized photographic plates  
F plaques photographiques sensibilisées  
U силікат алюмінію 010049
E aluminium silicate  
F silicate d'aluminium  
U силікати 010481
E silicates  
F silicates  
U синтетичні матеріали для абсорбування олій та масел 010620
E synthetic materials for absorbing oil  
F matières synthétiques pour l'absorption d'huile  
U сіль необроблена 010476
E salt, raw  
F sel brut  
U сірка 010493
E sulfur  
F soufre  
U сірчана кислота 010503
E sulfuric acid  
F acide sulfurique  
U сірчаний етер 010285
E sulfuric ether  
F éther sulfurique  
U сірчиста кислота 010502
E sulfurous acid  
F acide sulfureux  
U скандій 010473
E scandium  
F scandium  
U склеювальні речовини для взуття 010170
E cement for footwear  
F mastics pour chaussures