Клас 1

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені штучні смоли, необроблені пластмаси; добрива; суміші для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клеючі препарати на промислові потреби

251 - 275 з 682 записів
Назва товару Базовий номер
U кислототривкі хімічні суміші 010016
E acid proof chemical compositions  
F compositions chimiques résistant aux acides  
U кізельгур 010371
E kieselgur  
F kieselgur  
U кінематографічні плівки сенсибілізовані неекспоновані 010598
E cinematographic film, sensitized but not exposed / cinematographic films, sensitized but not exposed  
F films cinématographiques sensibilisés mais non exposés  
U кісткове вугілля 010167
E bone charcoal  
F charbon d'os  
U клеї для апретування 010202
E size for finishing and priming  
F colles [apprêts]  
U клеї для вичиненої шкіри 010222
E leather glues  
F colles pour le cuir  
U клеї на промислові потреби 010600
E glue for industrial purposes  
F colles pour l'industrie  
U клейкі препарати для хірургічних пов'язок 010022
E adhesive preparations for surgical bandages  
F adhésifs pour bandages chirurgicaux / matières collantes pour bandages chirurgicaux  
U клейкі препарати для щеплювання дерев / клейкі препарати для перев'язування дерев 010079
E glutinous tree-grafting preparations / glutinous preparations for tree-banding / glutinous preparations for tree-grafting / glutinous tree-banding preparations  
F produits d'engluement pour l'arboriculture  
U клейковина [клей], крім призначеної на канцелярські або побутові потреби 010615
E gluten [glue], other than for stationery or household purposes  
F gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le ménage  
U клейковина для харчової промисловості 010670
E gluten for the food industry  
F gluten pour l'industrie alimentaire  
U клейковина на промислові потреби 010671
E gluten for industrial purposes  
F gluten à usage industriel  
U клеючі препарати для наклеювання афіш 010028
E adhesives for billposting  
F colles pour affiches  
U клеючі препарати для стінної плитки 010573
E adhesives for wall tiles  
F adhésifs pour carreaux de revêtement  
U клеючі препарати для шпалер 010203
E adhesives for paperhanging / adhesives for wallpaper  
F colles pour papiers peints  
U клеючі препарати на промислові потреби 010002
E adhesives for industrial purposes  
F adhésifs [matières collantes] pour l'industrie / matières collantes pour l'industrie  
U колаген на промислові потреби 010688
E collagen for industrial purposes  
F collagène à usage industriel  
U колодій* 010206
E collodion*  
F collodion*  
U компост 010622
E compost  
F compost / paillis [engrais]  
U консерванти для бетону, крім фарб та масел 010117
E concrete preservatives, except paints and oils  
F produits pour la conservation du béton à l'exception des peintures et des huiles  
U консерванти для використання у фармацевтичній промисловості 010210
E preservatives for use in the pharmaceutical industry  
F agents de conservation pour l'industrie pharmaceutique  
U консерванти для гуми 010145
E rubber preservatives  
F produits pour la conservation du caoutchouc  
U консерванти для кам'яного мурування, крім фарб та масел 010380
E masonry preservatives, except paints and oils  
F produits pour la conservation de la maçonnerie à l'exception des peintures et des huiles  
U консерванти для квітів 010209
E flower preservatives  
F produits pour la conservation des fleurs  
U консерванти для цегляного мурування, крім фарб та масел 010381
E brickwork preservatives, except paints and oils  
F produits pour la conservation des briques à l'exception des peintures et des huiles  
251 - 275 з 682 записів