Клас 1

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені штучні смоли, необроблені пластмаси; добрива; суміші для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клеючі препарати на промислові потреби

276 - 300 з 682 записів
Назва товару Базовий номер
U консерванти для цементу, крім фарб та масел 010196
E cement preservatives, except paints and oils  
F produits pour la conservation du ciment à l'exception des peintures et des huiles  
U консерванти для черепиці, крім фарб та масел 010540
E preservatives for tiles, except paints and oils  
F produits pour la conservation des tuiles à l'exception des peintures et des huiles  
U кора мангрового дерева на промислові потреби 010385
E mangrove bark for industrial purposes  
F écorce de manglier à usage industriel  
U корозійні препарати 010214
E corrosive preparations  
F produits corrosifs  
U крем з винного каменю для харчової промисловості 010667
E cream of tartar for the food industry  
F crème de tartre pour l'industrie alimentaire  
U крем з винного каменю на промислові потреби 010668
E cream of tartar for industrial purposes  
F crème de tartre à usage industriel  
U крем з винного каменю на хімічні потреби 010219
E cream of tartar for chemical purposes  
F crème de tartre à usage chimique  
U кремнієорганічні сполуки 010484
E silicones  
F silicones  
U кремній 010483
E silicon  
F silicium  
U креозот на хімічні потреби 010602
E creosote for chemical purposes  
F créosote à usage chimique  
U криптон 010372
E krypton  
F krypton / crypton  
U кріогенні препарати 010221
E cryogenic preparations  
F produits cryogéniques  
U кров'яне вугілля 010168
E blood charcoal  
F charbon de sang  
U кротоновий альдегід 010220
E crotonic aldehyde  
F aldéhyde crotonique  
U крохмаль на промислові потреби 010055
E starch for industrial purposes  
F amidon à usage industriel / fécule à usage industriel  
U крохмальна паста [клеюча речовина], крім призначеної на канцелярські або побутові потреби 010566
E starch paste [adhesive], other than for stationery or household purposes  
F colle d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage  
U ксенон 010551
E xenon  
F xénon  
U ксилен 010712
E xylene  
F xylène  
U ксилол 010711
E xylol  
F xylol  
U культури біологічних тканин, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010658
E biological tissue cultures, other than for medical or veterinary purposes  
F cultures de tissus biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U культури мікроорганізмів, крім призначених для медичного і ветеринарного використання 010596
E cultures of microorganisms, other than for medical and veterinary use  
F cultures de micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U кюрій 010226
E curium  
F curium  
U лакмусовий папір 010419
E litmus paper  
F papier de tournesol  
U лактоза [сировина] 010674
E lactose [raw material]  
F lactose [matière première]  
U лактоза для харчової промисловості 010672
E lactose for the food industry  
F lactose pour l'industrie alimentaire  
276 - 300 з 682 записів