Клас 1

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; штучні смоли необроблені, пластмаси необроблені; суміші для гасіння вогню та для запобігання займанню; препарати для термообробляння і паяння металів; речовини для дублення шкур тварин; клеючі препарати для використання у промисловості; замазки для заповнювання порожнин та інші пастоподібні заповнювачі порожнин; компост, добрива, у тому числі тваринного походження; біологічні препарати для використання в промисловості та науці

181 - 195 з 699 записів
Назва товару Базовий номер
U ензими на промислові потреби 010273
E enzymes for industrial purposes  
F enzymes à usage industriel  
U ензимні препарати для харчової промисловості 010660
E enzyme preparations for the food industry  
F préparations enzymatiques pour l'industrie alimentaire  
U ензимні препарати на промислові потреби 010272
E enzyme preparations for industrial purposes  
F préparations enzymatiques à usage industriel  
U епоксидні смоли необроблені 010274
E epoxy resins, unprocessed  
F résines époxy à l'état brut  
U ербій 010276
E erbium  
F erbium  
U естери целюлози на промислові потреби 010590
E cellulose esters for industrial purposes  
F esters de cellulose à usage industriel  
U естери* 010279
E esters*  
F esters*  
U етан 010280
E ethane  
F éthane  
U етери целюлози на промислові потреби 010593
E cellulose ethers for industrial purposes  
F éthers de cellulose à usage industriel  
U етери* 010281
E ethers*  
F éthers*  
U етиловий етер 010282
E ethyl ether  
F éther éthylique  
U етиловий спирт 010041
E ethyl alcohol  
F alcool éthylique  
U європій 010287
E europium  
F europium  
U желатин для використання у фотографії 010329
E gelatine for photographic purposes  
F gélatine à usage photographique  
U желатин на промислові потреби 010330
E gelatine for industrial purposes  
F gélatine à usage industriel  
181 - 195 з 699 записів