Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U желатин на промислові потреби 010330
E gelatine for industrial purposes  
F gelatine a usage industriel  
U желатин на фотографічні потреби 010329
E gelatine for photographic purposes  
F gelatine a usage photographique  
U жирні кислоти 010340
E fatty acids  
F acides gras  
U закис азоту 010093
E nitrous oxide  
F oxyde de diazote / oxyde nitreux / protoxyde d'azote  
U закріплювальні розчини [фотографія] 010097
E fixing baths [photography]  
F bains de fixage [photographie]  
U закріплювачі [фотографія] 010298
E fixing solutions [photography]  
F fixateurs [photographie]  
U замазки [кити] для тріщин у деревах [лісівництво] 010080
E tree cavity fillers [forestry]  
F mastic pour remplir les cavites des arbres [arboriculture]  
U замазки [кити] для щеплювання дерев 010341
E grafting mastic for trees  
F mastic a greffer les arbres  
U засоби для видаляння твердих відкладень з поверхонь 010240
E disincrustants  
F desincrustants  
U захисні гази для зварювання 010326
E protective gases for welding  
F gaz protecteurs pour le soudage  
U зварювальні хімікати / паяльні хімікати 010487
E soldering chemicals / welding chemicals  
F preparations chimiques pour le soudage  
U зволожувальні препарати для вибілювання / мочильні препарати для вибілювання 010127
E moistening [wetting] preparations for use in bleaching / wetting preparations for use in bleaching  
F produits de mouillage [blanchisserie]  
U зволожувальні препарати для текстильної промисловості / мочильні препарати для текстильної промисловості 010530
E moistening [wetting] preparations for use in the textile industry / wetting preparations for use in the textile industry  
F produits de mouillage pour l'industrie textile  
U зволожувальні препарати для фарбування / мочильні препарати для фарбування 010398
E moistening [wetting] preparations for use in dyeing / wetting preparations for use in dyeing  
F produits de mouillage [teinturerie]  
U зміцнювальні речовини для вапняку 010301
E limestone hardening substances  
F produits pour la fluatation