Клас 1

Хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

651 - 653 з 653 записів
Назва товару Базовий номер
U шпінель [оксидний мінерал] 010496
E spinel [oxide mineral]  
F spinelles [minéral oxydé]  
U штучні замінники цукру [підсолоджувачі] [хімічні речовини] 010607
E artificial sweeteners [chemical preparations]  
F édulcorants artificiels [produits chimiques]  
U штучні смоли необроблені 010462
E artificial resins, unprocessed  
F résines artificielles à l'état brut  
651 - 653 з 653 записів