Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згоряння 010071
E anti-knock substances for internal combustion engines  
F antidetonants pour moteurs a explosion  
U антиоксиданти для використання у виробництві біологічно активних харчових добавок 010696
E antioxidants for use in the manufacture of food supplements  
F antioxydants pour la fabrication de complements alimentaires  
U антиоксиданти для використання у виробництві косметики 010694
E antioxidants for use in the manufacture of cosmetics  
F antioxydants pour la fabrication de cosmetiques  
U антиоксиданти для використання у виробництві фармацевтичних продуктів 010695
E antioxidants for use in the manufacture of pharmaceuticals  
F antioxydants pour la fabrication de produits pharmaceutiques  
U антиоксиданти для використання у промисловому виробництві 010693
E antioxidants for use in manufacture  
F antioxydants utilises au cours d'operations de fabrication  
U антистатики, крім побутових 010260
E antistatic preparations, other than for household purposes  
F produits contre l'electricite statique non a usage menager  
U антифризи 010072
E antifreeze  
F antigels  
U антранілова кислота 010070
E anthranilic acid  
F acide anthranilique  
U аргон 010082
E argon  
F argon  
U арсен 010084
E arsenic  
F arsenic  
U арсенат свинцю [олива] 010083
E lead arsenate  
F arseniate de plomb  
U арсенатна кислота 010085
E arsenious acid  
F acide arsenieux  
U астатин 010086
E astatine  
F astate  
U ацетат алюмінію* 010565
E aluminium acetate*  
F acetate d'alumine*  
U ацетат кальцію 010171
E lime acetate  
F acetate de chaux  
U ацетат свинцю [олива] 010440
E lead acetate  
F acetate de plomb  
U ацетат целюлози необроблений 010008
E acetate of cellulose, unprocessed  
F acetate de cellulose a l'etat brut  
U ацетати [хімікати]* 010007
E acetates [chemicals]*  
F acetates [produits chimiques]*  
U ацетилен 010012
E acetylene  
F acetylene  
U ацетилену тетрахлорид 010013
E acetylene tetrachloride  
F tetrachlorure d'acetylene  
U ацетон 010011
E acetone  
F acetone  
U бактерициди енологічні [хімічні речовини для виноробства] 010096
E oenological bactericides [chemical preparations for use in wine making]  
F bactericides ?nologiques [produits chimiques utilises dans la fabrication de vin]  
U бактерійні препарати, крім лікарських [медичних] і ветеринарних 010594
E bacterial preparations other than for medical and veterinary use  
F preparations bacteriennes autres qu'a usage medical ou veterinaire  
U бактеріологічні препарати для оцтовокислого бродіння 010009
E bacteriological preparations for acetification  
F preparations bacteriologiques pour l'acetification  
U бактеріологічні препарати, крім лікарських [медичних] і ветеринарних 010595
E bacteriological preparations other than for medical and veterinary use  
F preparations bacteriologiques autres qu'a usage medical ou veterinaire