Клас 1

Хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U бензойна кислота 010112
E benzoic acid  
F acide benzoïque  
U бентоніт 010109
E bentonite  
F bentonite  
U беркелій 010115
E berkelium  
F berkélium  
U бетоноспінювачі [піноутворювальні хімікати для бетону] 010116
E concrete-aeration chemicals  
F produits chimiques pour l'aération du béton  
U бікарбонат натрію на хімічні потреби 010578
E bicarbonate of soda for chemical purposes  
F bicarbonate de soude à usage chimique  
U білки [тваринні або рослинні необроблені] 010033
E albumin [animal or vegetable, raw material]  
F albumine [animale ou végétale, matière première]  
U біологічні культури тканин, крім лікарських [медичних] або ветеринарних 010658
E biological tissue cultures other than for medical or veterinary purposes  
F cultures de tissus biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U біологічні препарати, крім лікарських [медичних] і ветеринарних 010579
E biological preparations, other than for medical or veterinary purposes  
F préparations biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U біохімічні каталізатори 010122
E biochemical catalysts  
F catalyseurs biochimiques  
U бісмут 010125
E bismuth  
F bismuth  
U біхромат калію 010119
E bichromate of potassium  
F bichromate de potasse  
U біхромат натрію 010120
E bichromate of soda  
F bichromate de soude  
U боксити 010108
E bauxite  
F bauxite  
U борна кислота на промислові потреби 010135
E boric acid for industrial purposes  
F acide borique à usage industriel  
U борошно з тапіоки на промислові потреби 010512
E tapioca flour for industrial purposes  
F farine de tapioca à usage industriel  
U борошно на промислові потреби 010289
E flour for industrial purposes  
F farines à usage industriel  
U бром на хімічні потреби 010585
E bromine for chemical purposes  
F brome à usage chimique  
U бура 010134
E borax  
F borax  
U важка вода 010253
E heavy water  
F eau lourde  
U вибілювальні хімікати для жирів 010339
E fat-bleaching chemicals  
F produits pour blanchir les graisses  
U вибілювачі [знебарвники] на промислові потреби 010580
E bleaching preparations [decolorants] for industrial purposes / decolorants for industrial purposes  
F décolorants à usage industriel / produits de blanchiment [décolorants] à usage industriel  
U винна кислота 010515
E tartaric acid  
F acide tartrique  
U винний камінь, крім фармацевтичного 010514
E tartar other than for pharmaceutical purposes  
F tartre non à usage pharmaceutique  
U винний спирт 010547
E vinic alcohol  
F alcool vinique  
U вичинювальні препарати для отримування вичиненої шкіри 010215
E currying preparations for leather  
F produits pour le corroyage des cuirs  
U вичинювальні препарати для шкур 010216
E currying preparations for skins  
F produits pour le corroyage des peaux  
U відклеювальні і відокремлювальні препарати 010232
E separating and unsticking [ungluing] preparations / ungluing preparations / unsticking and separating preparations  
F produits pour décoller  
U відновлювальні речовини для грамплатівок 010246
E renovating preparations for phonograph records  
F produits pour la rénovation des disques acoustiques  
U відновлювачі для фотографії / послабники для фотографії 010027
E reducing agents for use in photography  
F affaiblisseurs photographiques  
U віконні замазки [кити] 010651
E glaziers' putty  
F mastic de vitrier  
U віражувальні [тонувальні] розчини [фотографія] 010099
E toning baths [photography]  
F bains de virage [photographie]  
U віскоза 010157
E viscose  
F viscose  
U вітерит 010550
E witherite  
F withérite  
U вогнетривкі речовини 010294
E fireproofing preparations  
F ignifuges / produits pour la protection contre le feu  
U водень 010359
E hydrogen  
F hydrogène  
U водорості морські [добрива] 010043
E seaweeds [fertilizers]  
F algues [fertilisants]  
U вологонепроникні хімічні речовини для кам'яного або цегляного мурування, крім фарб 010617
E damp-proofing chemicals, except paints, for masonry  
F produits chimiques contre l’humidité de la maçonnerie à l'exception des peintures / produits chimiques hydrofuges pour la maçonnerie à l'exception des peintures  
U вольфрамова кислота 010541
E tungstic acid  
F acide tungstique  
U восковибілювачі [знебарвники [знебарвлювальні хімікати] для воску] 010128
E wax-bleaching chemicals  
F produits chimiques pour blanchir les cires  
U воскові замазки [кити] для щеплювання дерев 010198
E grafting wax for trees  
F cire à greffer les arbres  
U вугільна кислота 010150
E carbonic acid  
F acide carbonique  
U вуглеводи 010357
E carbonic hydrates  
F hydrates de carbone  
U вуглець 010148
E carbon  
F carbone  
U вуглець до фільтрів [цідил] 010166
E carbon for filters  
F charbon pour filtres  
U вулканізувальні препарати 010549
E vulcanising preparations  
F produits de vulcanisation  
U в'язівники [в'язівні речовини] для бетону 010030
E agglutinants for concrete  
F agglutinants pour le béton  
U в'язівники [в'язівні речовини] ливарні 010306
E foundry binding substances  
F liaisons pour la fonderie / liants pour la fonderie  
U гадоліній 010318
E gadolinium  
F gadolinium  
U гази-носії для аерозолів 010026
E propellant gases for aerosols  
F gaz propulseurs pour aérosols  
U газоочищальні речовини 010275
E gas purifying preparations / preparations for the purification of gas  
F produits pour l'épuration du gaz