Клас 1

Хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U америцій 010054
E americium  
F américium  
U амілацетат 010064
E amyl acetate  
F acétate d'amyle  
U аміловий спирт 010065
E amyl alcohol  
F alcool amylique  
U амоніак * 010061
E ammonia*  
F ammoniaque*  
U амоніак [леткий луг] на промислові потреби 010558
E ammonia [volatile alkali] for industrial purposes / volatile alkali [ammonia] for industrial purposes  
F alcali volatil [ammoniaque] à usage industriel / ammoniaque [alcali volatil] à usage industriel  
U амоніак безводний 010066
E anhydrous ammonia  
F ammoniaque anhydre  
U амоніакові солі 010060
E ammoniacal salts  
F sels ammoniacaux  
U амонійні галуни 010063
E ammonia alum  
F alun d'ammoniaque  
U ангідриди 010067
E anhydrides  
F anhydrides  
U антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згоряння 010071
E anti-knock substances for internal combustion engines  
F antidétonants pour moteurs à explosion  
U антистатики, крім побутових 010260
E antistatic preparations, other than for household purposes  
F produits contre l'électricité statique non à usage ménager  
U антифризи 010072
E antifreeze  
F antigels  
U антранілова кислота 010070
E anthranilic acid  
F acide anthranilique  
U апрети для текстильних виробів / крохмальні клеї [хімічні речовини] 010077
E dressing and finishing preparations for textiles / starch size [chemical preparations]  
F apprêts*  
U аргон 010082
E argon  
F argon