Клас 1

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені штучні смоли, необроблені пластмаси; добрива; суміші для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клеючі препарати на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U самарій 010470
E samarium  
F samarium  
U самовіражний папір [фотографія] 010090
E self-toning paper [photography]  
F papier autovireur [photographie]  
U сахарин 010114
E saccharin  
F saccharine  
U світлокопіювальна тканина 010434
E blueprint cloth  
F tissu pour photocalques  
U світлокопіювальний папір 010432
E blueprint paper  
F papier pour photocalques  
U світлочутливі пластини 010213
E photosensitive plates  
F plaques photosensibles  
U себацинова кислота 010474
E sebacic acid  
F acide sébacique  
U селен 010479
E selenium  
F sélénium  
U селітра 010469
E saltpeter / salpetre  
F salpêtre  
U селітровий папір 010416
E nitrate paper  
F papier nitré  
U сенсибілізована тканина для фотографії 010212
E sensitized cloth for photography  
F toile sensibilisée pour la photographie  
U сенсибілізований папір 010418
E sensitized paper  
F papier sensible  
U сенсибілізовані пластини для офсетного друкування 010406
E sensitized plates for offset printing  
F plaques sensibilisées pour offset  
U сенсибілізовані плівки неекспоновані 010581
E sensitized films, unexposed  
F films sensibilisés mais non exposés / pellicules sensibilisées mais non exposées  
U сенсибілізовані фотографічні пластини 010269
E sensitized photographic plates  
F plaques photographiques sensibilisées  
U силікат алюмінію 010049
E aluminium silicate  
F silicate d'aluminium  
U силікати 010481
E silicates  
F silicates  
U синтетичні матеріали для абсорбування олій та масел 010620
E synthetic materials for absorbing oil  
F matières synthétiques pour l'absorption d'huile  
U сіль необроблена 010476
E salt, raw  
F sel brut  
U сірка 010493
E sulfur  
F soufre  
U сірчана кислота 010503
E sulfuric acid  
F acide sulfurique  
U сірчаний етер 010285
E sulfuric ether  
F éther sulfurique  
U сірчиста кислота 010502
E sulfurous acid  
F acide sulfureux  
U скандій 010473
E scandium  
F scandium  
U склеювальні речовини для взуття 010170
E cement for footwear  
F mastics pour chaussures