Клас 1

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені штучні смоли, необроблені пластмаси; добрива; суміші для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клеючі препарати на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U склеювальні речовини для лагодження розбитих речей 010194
E cement for mending broken articles  
F ciments pour la réparation des objets cassés  
U склеювальні речовини для пневматичних шин / мастики для шин 010193
E mastic for tires [tyres] / cement for pneumatic tires [tyres] / mastic for tires / mastic for tyres  
F mastics pour pneumatiques  
U солі [добрива] 010478
E salts [fertilisers] / salts [fertilizers]  
F sels [engrais]  
U солі [хімічні препарати] 010475
E salts [chemical preparations]  
F sels [produits chimiques]  
U солі аміачні 010060
E ammoniacal salts  
F sels ammoniacaux  
U солі амонію 010567
E ammonium salts  
F sels d'ammonium  
U солі для гальванічних елементів / солі для гальванічних батарей 010261
E salts for galvanic cells / salts for galvanic batteries  
F sels pour éléments galvaniques  
U солі для забарвлювання металів 010207
E salts for coloring [colouring] metal / salts for coloring metal / salts for colouring metal  
F sels pour colorer les métaux / sels pour la coloration des métaux  
U солі для консервування, крім призначених для харчових продуктів 010003
E salt for preserving, other than for foodstuffs  
F sel pour conserver, autre que pour les aliments  
U солі дорогоцінних металів на промислові потреби 010391
E salts of precious metals for industrial purposes  
F sels de métaux précieux à usage industriel  
U солі заліза 010290
E iron salts  
F sels de fer  
U солі золота 010409
E gold salts  
F sels d'or  
U солі кальцію 010510
E calcium salts  
F sels de calcium  
U солі лужних металів 010561
E salts of alkaline metals  
F sels de métaux alcalins  
U солі на промислові потреби 010397
E salts for industrial purposes  
F sels à usage industriel  
U солі натрію [хімічні сполуки] 010491
E sodium salts [chemical compounds]  
F sels de sodium [composés chimiques]  
U солі рідкісноземельних металів 010162
E salts from rare earth metals  
F sels de métaux des terres rares  
U солі ртуті 010388
E mercury salts  
F sels de mercure  
U солі хрому 010190
E chrome salts  
F sels de chrome  
U солодові білки 010035
E malt albumen  
F albumine de malt  
U соляна кислота 010185
E hydrochloric acid  
F acide chlorhydrique  
U соуси для готування тютюну 010471
E sauce for preparing tobacco  
F sauce pour le tabac  
U спирт нашатирний 010678
E sal ammoniac spirits  
F esprit de sel ammoniac  
U спирт* 010040
E alcohol*  
F alcool*  
U сполуки барію 010104
E barium compounds  
F composés du baryum