Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U закріплювачі [фотографія] 010298
E fixing solutions [photography]  
F fixateurs [photographie]  
U замазки [кити] для тріщин у деревах [лісівництво] 010080
E tree cavity fillers [forestry]  
F mastic pour remplir les cavites des arbres [arboriculture]  
U замазки [кити] для щеплювання дерев 010341
E grafting mastic for trees  
F mastic a greffer les arbres  
U засоби для видаляння твердих відкладень з поверхонь 010240
E disincrustants  
F desincrustants  
U захисні гази для зварювання 010326
E protective gases for welding  
F gaz protecteurs pour le soudage  
U зварювальні хімікати / паяльні хімікати 010487
E soldering chemicals / welding chemicals  
F preparations chimiques pour le soudage  
U зволожувальні препарати для вибілювання / мочильні препарати для вибілювання 010127
E moistening [wetting] preparations for use in bleaching / wetting preparations for use in bleaching  
F produits de mouillage [blanchisserie]  
U зволожувальні препарати для текстильної промисловості / мочильні препарати для текстильної промисловості 010530
E moistening [wetting] preparations for use in the textile industry / wetting preparations for use in the textile industry  
F produits de mouillage pour l'industrie textile  
U зволожувальні препарати для фарбування / мочильні препарати для фарбування 010398
E moistening [wetting] preparations for use in dyeing / wetting preparations for use in dyeing  
F produits de mouillage [teinturerie]  
U зміцнювальні речовини для вапняку 010301
E limestone hardening substances  
F produits pour la fluatation  
U знебарвники [знебарвлювальні хімікати] для олій 010353
E oil-bleaching chemicals  
F produits pour blanchir les huiles  
U зневоджувальні препарати на промислові потреби 010239
E dehydrating preparations for industrial purposes  
F deshydratants a usage industriel  
U знежирювальні препарати на промислові потреби 010231
E degreasing preparations for use in manufacturing processes / grease-removing preparations for use in manufacturing processes  
F produits de degraissage utilises au cours d'operations de fabrication  
U знеклеювальні препарати 010234
E degumming preparations / gum solvents  
F produits de decreusage  
U зненакипники [хімічні засоби для видаляння накипу], крім побутових 010635
E scale removing preparations, other than for household purposes  
F detartrants, autres qu'a usage domestique  
U зчутливлений [зсенсибілізований] папір 010418
E sensitized paper  
F papier sensible  
U ізотопи на промислові потреби 010369
E isotopes for industrial purposes  
F isotopes a usage industriel  
U індикаторний папір [з реагентами], крім призначеного на лікарські [медичні] або ветеринарні потреби 010259
E reagent paper, other than for medical or veterinary purposes  
F papier reactif autre qu'a usage medical ou veterinaire  
U іонообмінники [хімікати] 010255
E ion exchangers [chemicals]  
F echangeurs d'ions [produits chimiques]  
U ітербій 010552
E ytterbium  
F ytterbium  
U ітрій 010553
E yttrium  
F yttrium  
U їдкі луги 010038
E caustic alkali  
F alcali caustique  
U їдкі речовини [каустики] на промислові потреби 010489
E caustics for industrial purposes  
F caustiques a usage industriel  
U йод на промислові потреби 010368
E iodine for industrial purposes  
F iodures a usage industriel  
U йод на хімічні потреби 010365
E iodine for chemical purposes  
F iode a usage chimique  
U йодатна кислота 010367
E iodic acid  
F acide iodique  
U йодид алюмінію 010051
E aluminium iodide  
F iodure d'aluminium  
U йодисті білки 010034
E iodised albumen  
F albumine iodee  
U казеїн для харчової промисловості 010677
E casein for the food industry  
F caseine pour l'industrie alimentaire  
U казеїн на промислові потреби 010591
E casein for industrial purposes  
F caseine a usage industriel  
U каїніт 010140
E kainite  
F kainite  
U калій 010447
E potassium  
F potassium  
U каліфорній 010142
E californium  
F californium  
U кальцинована сода 010100
E soda ash  
F soude de barille  
U камеді [клеючі препарати] на промислові потреби 010616
E gums [adhesives] for industrial purposes  
F gommes [adhesifs] a usage industriel  
U камедь аравійська на промислові потреби 010078
E gum arabic for industrial purposes  
F gomme arabique a usage industriel  
U камедь трагакантова на промислові потреби 010024
E gum tragacanth for industrial purposes  
F gomme adragante a usage industriel  
U камфора на промислові потреби 010638
E camphor, for industrial purposes  
F camphre a usage industriel  
U кам'яна сіль 010331
E rock salt  
F sel gemme  
U каолін 010370
E china clay / china slip / kaolin  
F kaolin  
U карбід кальцію 010152
E calcium carbide  
F carbure de calcium  
U карбід кремнію [сировина] 010689
E silicon carbide [raw material]  
F carbure de silicium [matiere premiere]  
U карбіди 010151
E carbide  
F carbures  
U карбонат кальцію 010172
E lime carbonate  
F carbonate de chaux  
U карбонат магнію 010147
E magnesium carbonate  
F carbonate de magnesie  
U карбонати 010146
E carbonates  
F carbonates  
U карбюризатори [металургія] 010158
E cement [metallurgy]  
F cements  
U картопляне борошно на промислові потреби 010444
E potato flour for industrial purposes  
F farine de pommes de terre a usage industriel  
U касіопій [лютецій] 010153
E cassiopium [lutetium] / lutetium [cassiopium]  
F cassiopeium [lutecium] / lutecium [cassiopeium]  
U каталізатори 010154
E catalysts  
F catalyseurs chimiques  
U катеху [дубильний екстракт] 010139
E catechu  
F cachou  
U каустична сода на промислові потреби 010490
E caustic soda for industrial purposes  
F soude caustique a usage industriel  
U квебрахо на промислові потреби 010454
E quebracho for industrial purposes  
F quebracho a usage industriel  
U керамзит для гідропонного вирощування рослин [субстрат] 010652
E expanded clay for hydroponic plant growing [substrate]  
F argile expansee pour la culture hydroponique [substrat]  
U керамічні суміші для спікання [гранули та порошки] 010646
E ceramic compositions for sintering [granules and powders]  
F compositions ceramiques pour le frittage [granules et poudres]  
U керамічні фільтрувальні [цідильні] матеріали подрібнені 010621
E ceramic materials in particulate form, for use as filtering media  
F materiaux ceramiques en particules utilises en tant que milieux filtrants  
U кетони 010164
E ketones  
F cetones  
U кисень 010413
E oxygen  
F oxygene  
U кислоти бензенного ряду 010110
E benzene-based acids  
F acides de la serie du benzene  
U кислоти* 010014
E acids*  
F acides*  
U кислототривкі хімічні суміші 010016
E acid proof chemical compositions  
F compositions chimiques resistant aux acides  
U кізельгур 010371
E kieselgur  
F kieselgur  
U кінематографічні плівки світлочутливі неекспоновані 010598
E cinematographic film, sensitized but not exposed / cinematographic films, sensitized but not exposed  
F films cinematographiques sensibilises mais non exposes  
U кісткове вугілля 010167
E bone charcoal  
F charbon d'os  
U клеї для афіш, об'яв 010028
E adhesives for billposting  
F colles pour affiches  
U клеї для взуття 010170
E cement for footwear  
F mastics pour chaussures  
U клеї для вичиненої шкіри 010222
E leather glues  
F colles pour le cuir  
U клеї для лагодження [склеювання] розбитих речей 010194
E cement for mending broken articles  
F ciments pour la reparation des objets casses  
U клеї для стінної плитки 010573
E adhesives for wall tiles  
F adhesifs pour carreaux de revetement  
U клеї для шин надувних 010193
E cement for pneumatic tires [tyres] / mastic for tires / mastic for tires [tyres] / mastic for tyres  
F mastics pour pneumatiques  
U клеї для шпалер 010203
E adhesives for paperhanging / adhesives for wallpaper  
F colles pour papiers peints  
U клеї на промислові потреби 010002
E adhesives for industrial purposes  
F adhesifs [matieres collantes] pour l'industrie / matieres collantes pour l'industrie  
U клеї природні на промислові потреби 010600
E glue for industrial purposes  
F colles pour l'industrie  
U клейкі препарати для перев'язування та щеплювання дерев 010079
E glutinous preparations for tree-banding / glutinous preparations for tree-grafting / glutinous tree-banding preparations / glutinous tree-grafting preparations  
F produits d'engluement pour l'arboriculture  
U клейкі речовини для хірургічних пов'язок 010022
E adhesive preparations for surgical bandages  
F adhesifs pour bandages chirurgicaux / matieres collantes pour bandages chirurgicaux  
U клейковина [клей природний], крім канцелярського або побутового клеїв 010615
E gluten [glue], other than for stationery or household purposes  
F gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le menage  
U клейковина для харчової промисловості 010670
E gluten for the food industry  
F gluten pour l'industrie alimentaire  
U клейковина на промислові потреби 010671
E gluten for industrial purposes  
F gluten a usage industriel  
U коагулянти / флокулянти 010587
E flocculants  
F floculants  
U колаген на промислові потреби 010688
E collagen for industrial purposes  
F collagene a usage industriel  
U колодій* 010206
E collodion*  
F collodion*  
U компост 010622
E compost  
F compost / paillis [engrais]  
U консерванти для використання у фармацевтичній промисловості 010210
E preservatives for use in the pharmaceutical industry  
F agents de conservation pour l'industrie pharmaceutique  
U консерванти для пива 010619
E beer preserving agents  
F produits pour la conservation de la biere  
U кора мангрового дерева на промислові потреби 010385
E mangrove bark for industrial purposes  
F ecorce de manglier a usage industriel  
U корозивні препарати 010214
E corrosive preparations  
F produits corrosifs  
U крем з винного каменю для харчової промисловості 010667
E cream of tartar for the food industry  
F creme de tartre pour l'industrie alimentaire  
U крем з винного каменю на промислові потреби 010668
E cream of tartar for industrial purposes  
F creme de tartre a usage industriel  
U крем з винного каменю на хімічні потреби 010219
E cream of tartar for chemical purposes  
F creme de tartre a usage chimique  
U кремнієорганічні сполуки 010484
E silicones  
F silicones  
U кремній 010483
E silicon  
F silicium  
U креозот на хімічні потреби 010602
E creosote for chemical purposes  
F creosote a usage chimique  
U криптон 010372
E krypton  
F crypton / krypton  
U кріогенні препарати 010221
E cryogenic preparations  
F produits cryogeniques  
U кров'яне вугілля 010168
E blood charcoal  
F charbon de sang  
U кротоновий альдегід 010220
E crotonic aldehyde  
F aldehyde crotonique  
U крохмаль на промислові потреби 010055
E starch for industrial purposes  
F amidon a usage industriel / fecule a usage industriel  
U крохмальний клейстер, крім канцелярського або побутового 010566
E starch paste [adhesive], other than for stationery or household purposes  
F colle d'amidon autre que pour la papeterie ou le menage  
U ксенон 010551
E xenon  
F xenon  
U культури мікроорганізмів, крім лікарських [медичних] і ветеринарних 010596
E cultures of microorganisms, other than for medical and veterinary use  
F cultures de micro-organismes autres qu'a usage medical ou veterinaire