Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U антистатики, крім побутових 010260
E antistatic preparations, other than for household purposes  
F produits contre l'electricite statique non a usage menager  
U антифризи 010072
E antifreeze  
F antigels  
U антранілова кислота 010070
E anthranilic acid  
F acide anthranilique  
U аргон 010082
E argon  
F argon  
U арсен 010084
E arsenic  
F arsenic  
U арсенат свинцю [олива] 010083
E lead arsenate  
F arseniate de plomb  
U арсенатна кислота 010085
E arsenious acid  
F acide arsenieux  
U астатин 010086
E astatine  
F astate  
U ацетат алюмінію* 010565
E aluminium acetate*  
F acetate d'alumine*  
U ацетат кальцію 010171
E lime acetate  
F acetate de chaux  
U ацетат свинцю [олива] 010440
E lead acetate  
F acetate de plomb  
U ацетат целюлози необроблений 010008
E acetate of cellulose, unprocessed  
F acetate de cellulose a l'etat brut  
U ацетати [хімікати]* 010007
E acetates [chemicals]*  
F acetates [produits chimiques]*  
U ацетилен 010012
E acetylene  
F acetylene  
U ацетилену тетрахлорид 010013
E acetylene tetrachloride  
F tetrachlorure d'acetylene