Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U речовини, що запобігають спусканню панчішних петель 010105
E substances for preventing runs in stockings  
F produits pour empecher le demaillage des bas  
U речовини, що сприяють зберіганню насіння 010480
E seed preserving substances  
F produits pour preserver les semences  
U речовини-глушники до емалей 010262
E opacifiers for enamel  
F produits pour opacifier l'email  
U речовини-глушники до скла 010263
E opacifiers for glass  
F produits pour opacifier le verre  
U риб'ячий клей, крім канцелярського, харчового або побутового 010618
E isinglass other than for stationery, household or alimentary purposes  
F ichtyocolle autre que pour la papeterie ou le menage ou a usage alimentaire  
U рідини для вилучання сульфатів з електричних акумуляторів / рідини для вилучання сульфатів з електричних батарей 010500
E liquids for removing sulfates from accumulators / liquids for removing sulfates from batteries  
F liquides pour desulfater les accumulateurs electriques  
U рідини для кермування з гідравлічним підсилювачем 010643
E power steering fluid  
F fluides pour direction assistee  
U рідини до гідравлічних систем 010197
E fluids for hydraulic circuits / liquids for hydraulic circuits  
F liquides pour circuits hydrauliques  
U рідке скло [розчинне] 010544
E water glass [soluble glass]  
F verre soluble [silicate]  
U рідкісноземельні елементи 010526
E rare earths  
F terres rares  
U розріджувальні [знеклеївні] хімікати для крохмалю 010056
E starch-liquifying chemicals [ungluing agents] / ungluing agents [chemical preparations for liquifying starch]  
F agents chimiques pour fluidifier l'amidon [agents de decollage] / agents de decollage [agents chimiques pour fluidifier l'amidon]  
U розчини для буріння 010136
E drilling muds  
F boues pour faciliter le forage  
U розчини для гальванування 010098
E baths for galvanizing / galvanizing baths  
F bains de galvanisation  
U розчини для ціанотипіювання 010227
E solutions for cyanotyping  
F solutions pour la cyanotypie  
U розчини солей срібла для сріблення 010081
E silver salt solutions for silvering  
F solutions de sels d'argent pour l'argenture / solutions pour l'argenture