Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U скандій 010473
E scandium  
F scandium  
U склобарвильні хімікати 010521
E glass-staining chemicals  
F produits chimiques pour la ternissure du verre  
U солі [добрива] 010478
E salts [fertilisers]  
F sels [engrais]  
U солі [хімічні препарати] 010475
E salts [chemical preparations]  
F sels [produits chimiques]  
U солі амонію 010567
E ammonium salts  
F sels d'ammonium  
U солі для барвлення металів 010207
E salts for coloring metal / salts for coloring [colouring] metal / salts for colouring metal  
F sels pour colorer les metaux / sels pour la coloration des metaux  
U солі для консервування, крім харчових 010003
E salt for preserving, other than for foodstuffs  
F sel pour conserver, autre que pour les aliments  
U солі до віражувальних [тонувальних] розчинів [фотографія] 010548
E toning salts [photography]  
F sels de virage [photographie]  
U солі до гальванічних елементів 010261
E salts for galvanic batteries / salts for galvanic cells  
F sels pour elements galvaniques  
U солі дорогоцінних металів на промислові потреби 010391
E salts of precious metals for industrial purposes  
F sels de metaux precieux a usage industriel  
U солі заліза 010290
E iron salts  
F sels de fer  
U солі золота 010409
E gold salts  
F sels d'or  
U солі йоду 010366
E iodised salts  
F sels d'iode  
U солі кальцію 010510
E calcium salts  
F sels de calcium  
U солі лужних металів 010561
E salts of alkaline metals  
F sels de metaux alcalins