Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U солі на промислові потреби 010397
E salts for industrial purposes  
F sels a usage industriel  
U солі необроблені 010476
E salt, raw  
F sel brut  
U солі рідкісноземельних металів 010162
E salts from rare earth metals  
F sels de metaux des terres rares  
U солі ртуті 010388
E mercury salts  
F sels de mercure  
U солі хрому 010190
E chrome salts  
F sels de chrome  
U солі ціанідної кислоти / ціаніди 010228
E cyanides [prussiates] / prussiates  
F cyanures [prussiates] / prussiates  
U солодові білки 010035
E malt albumen  
F albumine de malt  
U соляна кислота 010185
E hydrochloric acid  
F acide chlorhydrique  
U соуси для готування тютюну 010471
E sauce for preparing tobacco  
F sauce pour le tabac  
U спирт нашатирний 010678
E sal ammoniac spirits  
F esprit de sel ammoniac  
U спирти* 010040
E alcohol*  
F alcool*  
U сполуки барію 010104
E barium compounds  
F composes du baryum  
U сполуки для виробляння технічної кераміки 010631
E compositions for the manufacture of technical ceramics  
F compositions pour la fabrication de la ceramique technique  
U сполуки плавневого шпату 010303
E fluorspar compounds  
F composes de fluor  
U стверджені гази на промислові потреби 010328
E solidified gases for industrial purposes  
F gaz solidifies a usage industriel