Клас 1

Хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U тваринне вугілля 010068
E animal charcoal  
F noir animal  
U тваринний вуглець 010568
E animal carbon  
F charbon animal  
U тваринні білки необроблені 010069
E animal albumen [raw material]  
F albumine animale [matière première]  
U телур 010517
E tellurium  
F tellure  
U тербій 010519
E terbium  
F terbium  
U тетрахлорид вуглецю [тетрахлор-метан] 010528
E carbon tetrachloride  
F tétrachlorure de carbone  
U тетрахлориди 010529
E tetrachlorides  
F tétrachlorures  
U технецій 010516
E technetium  
F technétium  
U титаніт 010537
E titanite  
F titanite  
U тіокарбонілід 010533
E thiocarbanilide  
F thiocarbanilide  
U толуол 010538
E toluene / toluol  
F toluol / toluène  
U торій 010535
E thorium  
F thorium  
U торф [добриво] 010539
E peat [fertiliser]  
F tourbe [engrais]  
U торф'яні горщики для плодівництва 010445
E peat pots for horticulture  
F pots en tourbe pour l'horticulture  
U трансмісійні рідини 010644
E transmission fluid  
F fluides de transmission / liquides de transmission