Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U стеаринова кислота 010497
E stearic acid  
F acide stearique  
U стибій 010074
E antimony  
F antimoine  
U стовбурові клітини, крім лікарських [медичних] або ветеринарних 010657
E stem cells other than for medical or veterinary purposes  
F cellules souches autres qu'a usage medical ou veterinaire  
U стронцій 010498
E strontium  
F strontium  
U субстрати [підклади] для вирощування без ґрунту [сільське господарство] 010589
E substrates for soil-free growing [agriculture]  
F substrats pour la culture hors sol [agriculture]  
U сульфат барію 010574
E barium sulfate  
F sulfate de baryum  
U сульфати 010555
E sulfates  
F sulfates  
U сульфід стибію 010076
E antimony sulfide  
F sulfure d'antimoine  
U сульфіди 010486
E sulfides  
F sulfures  
U сульфімід бензойний 010113
E benzoic sulfimide  
F sulfimide benzoique  
U сумах для дублення 010504
E sumac for use in tanning  
F sumac pour la tannerie  
U суміші до вогнегасників 010288
E fire extinguishing compositions  
F compositions extinctrices  
U суперфосфати [добрива] 010431
E superphosphates [fertilisers]  
F superphosphates [engrais]  
U сухий лід [діоксид вуглецю] 010333
E dry ice [carbon dioxide]  
F glace seche [carbonique]  
U талій 010532
E thallium  
F thallium