Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U тальк [силікат магнію] 010506
E talc [magnesium silicate]  
F talc [silicate de magnesium]  
U танін [дубильна речовина] 010508
E tannin  
F tanin / tannin  
U тваринне вугілля 010068
E animal charcoal  
F noir animal  
U тваринний вуглець 010568
E animal carbon  
F charbon animal  
U тваринні білки необроблені 010069
E animal albumen [raw material]  
F albumine animale [matiere premiere]  
U телур 010517
E tellurium  
F tellure  
U тербій 010519
E terbium  
F terbium  
U тетрахлорид вуглецю [тетрахлор-метан] 010528
E carbon tetrachloride  
F tetrachlorure de carbone  
U тетрахлориди 010529
E tetrachlorides  
F tetrachlorures  
U технецій 010516
E technetium  
F technetium  
U титаніт 010537
E titanite  
F titanite  
U тіокарбонілід 010533
E thiocarbanilide  
F thiocarbanilide  
U толуол 010538
E toluene / toluol  
F toluol / toluene  
U торій 010535
E thorium  
F thorium  
U торф [добриво] 010539
E peat [fertiliser]  
F tourbe [engrais]