Клас 1

Хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U тулій 010534
E thulium  
F thulium  
U уповільнювальні матеріали для ядерних реакторів 010179
E moderating materials for nuclear reactors  
F modérateurs pour réacteurs nucléaires  
U уран 010542
E uranium  
F uranium  
U фенол на промислові потреби 010426
E phenol for industrial purposes  
F phénol à usage industriel  
U ферменти для харчової промисловості 010661
E enzymes for the food industry  
F enzymes pour l'industrie alimentaire  
U ферменти на хімічні потреби 010291
E ferments for chemical purposes  
F ferments à usage chimique  
U ферментні препарати для харчової промисловості 010660
E enzyme preparations for the food industry  
F préparations enzymatiques pour l'industrie alimentaire  
U фермій 010159
E fermium  
F centurium [fermium] / fermium [centurium]  
U феротипні платівки [фотографія] 010292
E ferrotype plates [photography]  
F plaques ferrotypiques [photographie]  
U фероціаніди 010229
E ferrocyanides  
F ferrocyanures  
U фільтрувальні [цідильні] матеріали [мінеральні речовини] 010612
E filtering materials [mineral substances]  
F matières filtrantes [substances minérales]  
U фільтрувальні [цідильні] матеріали [необроблені пластмаси] 010610
E filtering materials [unprocessed plastics]  
F matières filtrantes [matières plastiques à l'état brut]  
U фільтрувальні [цідильні] матеріали [рослинні речовини] 010613
E filtering materials [vegetable substances]  
F matières filtrantes [substances végétales]  
U фільтрувальні [цідильні] матеріали [хімічні речовини] 010611
E filtering materials [chemical preparations]  
F matières filtrantes [produits chimiques]  
U фільтрувальні [цідильні] матеріали для промислового виробляння напоїв 010296
E filtering preparations for the beverages industry  
F agents de filtrage pour l'industrie des boissons