Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U торф'яні горщики для плодівництва 010445
E peat pots for horticulture  
F pots en tourbe pour l'horticulture  
U трансмісійні рідини 010644
E transmission fluid  
F fluides de transmission / liquides de transmission  
U тулій 010534
E thulium  
F thulium  
U уповільнювальні матеріали для ядерних реакторів 010179
E moderating materials for nuclear reactors  
F moderateurs pour reacteurs nucleaires  
U уран 010542
E uranium  
F uranium  
U фенол на промислові потреби 010426
E phenol for industrial purposes  
F phenol a usage industriel  
U ферменти для харчової промисловості 010661
E enzymes for the food industry  
F enzymes pour l'industrie alimentaire  
U ферменти на хімічні потреби 010291
E ferments for chemical purposes  
F ferments a usage chimique  
U ферментні препарати для харчової промисловості 010660
E enzyme preparations for the food industry  
F preparations enzymatiques pour l'industrie alimentaire  
U фермій 010159
E fermium  
F centurium [fermium] / fermium [centurium]  
U феротипні платівки [фотографія] 010292
E ferrotype plates [photography]  
F plaques ferrotypiques [photographie]  
U фероціаніди 010229
E ferrocyanides  
F ferrocyanures  
U фільтрувальні [цідильні] матеріали [мінеральні речовини] 010612
E filtering materials [mineral substances]  
F matieres filtrantes [substances minerales]  
U фільтрувальні [цідильні] матеріали [необроблені пластмаси] 010610
E filtering materials [unprocessed plastics]  
F matieres filtrantes [matieres plastiques a l'etat brut]  
U фільтрувальні [цідильні] матеріали [рослинні речовини] 010613
E filtering materials [vegetable substances]  
F matieres filtrantes [substances vegetales]