Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U ацетон 010011
E acetone  
F acetone  
U бактерициди енологічні [хімічні речовини для виноробства] 010096
E oenological bactericides [chemical preparations for use in wine making]  
F bactericides ?nologiques [produits chimiques utilises dans la fabrication de vin]  
U бактерійні препарати, крім лікарських [медичних] і ветеринарних 010594
E bacterial preparations other than for medical and veterinary use  
F preparations bacteriennes autres qu'a usage medical ou veterinaire  
U бактеріологічні препарати для оцтовокислого бродіння 010009
E bacteriological preparations for acetification  
F preparations bacteriologiques pour l'acetification  
U бактеріологічні препарати, крім лікарських [медичних] і ветеринарних 010595
E bacteriological preparations other than for medical and veterinary use  
F preparations bacteriologiques autres qu'a usage medical ou veterinaire  
U барвояскравильні хімікати для текстилю 010091
E textile-brightening chemicals  
F produits chimiques pour l'avivage des matieres textiles  
U барит [важкий шпат] 010495
E barytes  
F spath pesant  
U баритовий папір 010103
E baryta paper  
F papier barytique  
U барій 010101
E barium  
F baryum  
U бензойна кислота 010112
E benzoic acid  
F acide benzoique  
U бентоніт 010109
E bentonite  
F bentonite  
U беркелій 010115
E berkelium  
F berkelium  
U бетоноспінювачі [піноутворювальні хімікати для бетону] 010116
E concrete-aeration chemicals  
F produits chimiques pour l'aeration du beton  
U бікарбонат натрію на хімічні потреби 010578
E bicarbonate of soda for chemical purposes  
F bicarbonate de soude a usage chimique  
U білки [тваринні або рослинні необроблені] 010033
E albumin [animal or vegetable, raw material]  
F albumine [animale ou vegetale, matiere premiere]