Клас 1

Хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U діоксалат калію 010123
E potassium dioxalate  
F bioxalate de potasse  
U діоксид мангану 010124
E manganese dioxide  
F bioxyde de manganèse  
U діоксид титану на промислові потреби 010536
E titanium dioxide for industrial purposes  
F anhydride titanique à usage industriel  
U діоксид цирконію 010556
E zirconia  
F zircone  
U добавки очищальні до бензину 010021
E detergent additives to gasoline / detergent additives to gasoline [petrol] / detergent additives to petrol [gasoline]  
F additifs détergents pour l'essence  
U добавки хімічні до інсектицидів [комахотруйників] 010308
E additives, chemical, to insecticides / chemical additives to insecticides  
F additifs chimiques aux insecticides  
U добавки хімічні до моторного палива 010020
E additives, chemical, to motor fuel / chemical additives to motor fuel  
F additifs chimiques pour carburants  
U добавки хімічні до протигрибкових засобів [фунгіцидів] 010309
E additives, chemical, to fungicides / chemical additives to fungicides  
F additifs chimiques aux fongicides  
U добавки хімічні до розчинів для свердлування [буріння] 010019
E additives, chemical, to drilling muds / chemical additives to drilling muds  
F additifs chimiques pour boues de forage  
U добрива 010271
E fertilizers / manure for agriculture  
F engrais pour l'agriculture / engrais pour les terres  
U добрива з рибного борошна 010659
E fish meal fertilizers  
F fertilisants de farine de poisson  
U добривні суміші 010293
E fertilizing preparations  
F produits fertilisants  
U доломіт на промислові потреби 010248
E dolomite for industrial purposes  
F dolomite à usage industriel  
U допоміжні рідини для абразивів 010004
E auxiliary fluids for use with abrasives  
F fluides auxiliaires pour abrasifs  
U дослідницький папір хімічний 010278
E test paper, chemical  
F papier chimique pour essais  
U дубильна деревина 010130
E tan-wood  
F bois à tanner  
U дубильна кислота 010511
E tannic acid  
F acide tannique  
U дубильна кора 010507
E tan  
F tan  
U дубильні речовини 010509
E tanning substances  
F matières tannantes  
U емалебарвильні хімікати 010265
E enamel-staining chemicals  
F produits chimiques pour la ternissure des émaux  
U емульгатори 010268
E emulsifiers  
F émulsifiants / émulsificateurs  
U ензими на промислові потреби 010273
E enzymes for industrial purposes  
F enzymes à usage industriel  
U ензимові препарати на промислові потреби 010272
E enzyme preparations for industrial purposes  
F préparations enzymatiques à usage industriel  
U епоксидні смоли необроблені 010274
E epoxy resins, unprocessed  
F résines époxy à l'état brut  
U ербій 010276
E erbium  
F erbium  
U естери [ефіри складні] * 010279
E esters*  
F esters*  
U естери [складні ефіри] целюлози на промислові потреби 010590
E cellulose esters for industrial purposes  
F esters de cellulose à usage industriel  
U етан 010280
E ethane  
F éthane  
U етери [прості ефіри] * 010281
E ethers*  
F éthers*  
U етери [прості ефіри] целюлози на промислові потреби 010593
E cellulose ethers for industrial purposes  
F éthers de cellulose à usage industriel  
U етиловий етер [простий ефір] 010282
E ethyl ether  
F éther éthylique  
U етиловий спирт 010041
E ethyl alcohol  
F alcool éthylique  
U європій 010287
E europium  
F europium  
U желатин на промислові потреби 010330
E gelatine for industrial purposes  
F gélatine à usage industriel  
U желатин на фотографічні потреби 010329
E gelatine for photographic purposes  
F gélatine à usage photographique  
U жирні кислоти 010340
E fatty acids  
F acides gras  
U закис азоту 010093
E nitrous oxide  
F oxyde de diazote / oxyde nitreux / protoxyde d'azote  
U закріплювальні розчини [фотографія] 010097
E fixing baths [photography]  
F bains de fixage [photographie]  
U закріплювачі [фотографія] 010298
E fixing solutions [photography]  
F fixateurs [photographie]  
U замазки [кити] для тріщин у деревах [лісівництво] 010080
E tree cavity fillers [forestry]  
F mastic pour remplir les cavités des arbres [arboriculture]  
U замазки [кити] для щеплювання дерев 010341
E grafting mastic for trees  
F mastic à greffer les arbres  
U засоби для видаляння твердих відкладень з поверхонь 010240
E disincrustants  
F désincrustants  
U захисні гази для зварювання 010326
E protective gases for welding  
F gaz protecteurs pour le soudage  
U зварювальні хімікати / паяльні хімікати 010487
E soldering chemicals / welding chemicals  
F préparations chimiques pour le soudage  
U зволожувальні препарати для вибілювання / мочильні препарати для вибілювання 010127
E moistening [wetting] preparations for use in bleaching / wetting preparations for use in bleaching  
F produits de mouillage [blanchisserie]  
U зволожувальні препарати для текстильної промисловості / мочильні препарати для текстильної промисловості 010530
E moistening [wetting] preparations for use in the textile industry / wetting preparations for use in the textile industry  
F produits de mouillage pour l'industrie textile  
U зволожувальні препарати для фарбування / мочильні препарати для фарбування 010398
E moistening [wetting] preparations for use in dyeing / wetting preparations for use in dyeing  
F produits de mouillage [teinturerie]  
U земельні метали 010392
E earth metals  
F métaux terreux  
U зміцнювальні речовини для вапняку 010301
E limestone hardening substances  
F produits pour la fluatation  
U знебарвники [знебарвлювальні хімікати] для олій 010353
E oil-bleaching chemicals  
F produits pour blanchir les huiles