Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U фільтрувальні [цідильні] матеріали [хімічні речовини] 010611
E filtering materials [chemical preparations]  
F matieres filtrantes [produits chimiques]  
U фільтрувальні [цідильні] матеріали для промислового виробляння напоїв 010296
E filtering preparations for the beverages industry  
F agents de filtrage pour l'industrie des boissons  
U флюси для паяння м'якими припоями 010584
E soldering fluxes  
F fondants pour le soudage  
U флюси для паяння твердими припоями 010583
E brazing fluxes  
F fondants pour le brasage  
U формувальні суміші для виготовляння ливарних форм 010307
E foundry molding preparations / foundry molding [moulding] preparations / foundry moulding preparations  
F produits de moulage pour la fonderie  
U фосфати [добрива] 010427
E phosphates [fertilisers]  
F phosphates [engrais]  
U фосфатиди 010429
E phosphatides  
F phosphatides  
U фосфор 010430
E phosphorus  
F phosphore  
U фосфорна кислота 010433
E phosphoric acid  
F acide phosphorique  
U фотографічні емульсії 010267
E photographic emulsions  
F emulsions photographiques  
U фотографічні проявники 010435
E photographic developers  
F revelateurs photographiques  
U фотографічні світлочутливники [сенсибілізатори] 010436
E photographic sensitizers  
F sensibilisateurs photographiques  
U фотометричний папір 010417
E photometric paper  
F papier photometrique  
U фотопапір 010322
E photographic paper  
F papier pour la photographie  
U фотоспалахові суміші 010256
E flashlight preparations  
F produits pour la production de flashes