Клас 1

Хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U хімічні препарати для сприяння легуванню металів 010045
E chemical preparations for facilitating the alloying of metals  
F produits chimiques destinés à faciliter l'alliage de métaux  
U хімічні препарати для фотографії 010211
E chemical preparations for use in photography  
F produits chimiques pour la photographie  
U хімічні препарати наукового призначення, крім лікарських [медичних] або ветеринарних 010177
E chemical preparations for scientific purposes, other than for medical or veterinary use  
F préparations chimiques à usage scientifique autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U хімічні реактиви, крім лікарських [медичних] або ветеринарних 010178
E chemical reagents, other than for medical or veterinary purposes  
F réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U хімічні речовини для конденсування 010015
E chemical condensation preparations  
F produits chimiques de condensation  
U хімічні речовини для лабораторних аналізів, крім лікарських [медичних] або ветеринарних 010181
E chemical preparations for analyses in laboratories, other than for medical or veterinary purposes / chemical substances for analyses in laboratories, other than for medical or veterinary purposes  
F produits chimiques pour analyses en laboratoire autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U хімічні речовини, крім пігментів, для виготовляння емалей 010107
E chemical preparations, except pigments, for the manufacture of enamel  
F produits chimiques pour la préparation des émaux à l'exception des couleurs  
U хлор 010183
E chlorine  
F chlore  
U хлорати 010182
E chlorates  
F chlorates  
U хлоргідрати 010184
E hydrochlorates  
F chlorhydrates  
U хлорид алюмінію 010050
E aluminium chloride  
F chlorure d'aluminium  
U хлорид кальцію 010173
E lime chloride  
F chlorure de chaux  
U хлорид магнію 010383
E magnesium chloride  
F chlorure de magnésium  
U хлорид паладію 010415
E palladium chloride  
F chlorure de palladium  
U хлориди 010554
E chlorides  
F chlorures