Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U хімічні препарати для захисту від мілдью 010395
E chemical preparations to prevent mildew  
F produits chimiques pour la protection contre le mildiou  
U хімічні препарати для захисту злаків від сажки 010404
E chemical preparations for protection against wheat blight [smut] / chemical preparations to prevent wheat smut  
F produits chimiques pour la protection contre la nielle  
U хімічні препарати для копчення м'яса 010317
E chemical preparations for smoking meat  
F produits pour fumiger la viande  
U хімічні препарати для сприяння легуванню металів 010045
E chemical preparations for facilitating the alloying of metals  
F produits chimiques destines a faciliter l'alliage de metaux  
U хімічні препарати для фотографії 010211
E chemical preparations for use in photography  
F produits chimiques pour la photographie  
U хімічні препарати наукового призначення, крім лікарських [медичних] або ветеринарних 010177
E chemical preparations for scientific purposes, other than for medical or veterinary use  
F preparations chimiques a usage scientifique autres qu'a usage medical ou veterinaire  
U хімічні реактиви, крім лікарських [медичних] або ветеринарних 010178
E chemical reagents, other than for medical or veterinary purposes  
F reactifs chimiques autres qu'a usage medical ou veterinaire  
U хімічні речовини для конденсування 010015
E chemical condensation preparations  
F produits chimiques de condensation  
U хімічні речовини для лабораторних аналізів, крім лікарських [медичних] або ветеринарних 010181
E chemical preparations for analyses in laboratories, other than for medical or veterinary purposes / chemical substances for analyses in laboratories, other than for medical or veterinary purposes  
F produits chimiques pour analyses en laboratoire autres qu'a usage medical ou veterinaire  
U хлор 010183
E chlorine  
F chlore  
U хлорати 010182
E chlorates  
F chlorates  
U хлоргідрати 010184
E hydrochlorates  
F chlorhydrates  
U хлорид алюмінію 010050
E aluminium chloride  
F chlorure d'aluminium  
U хлорид кальцію 010173
E lime chloride  
F chlorure de chaux  
U хлорид магнію 010383
E magnesium chloride  
F chlorure de magnesium