Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U хлорид паладію 010415
E palladium chloride  
F chlorure de palladium  
U хлориди 010554
E chlorides  
F chlorures  
U хлоридна кислота 010058
E spirits of salt  
F esprit-de-sel  
U хлорована антраценова олія для захисту рослин 010586
E carbolineum for the protection of plants  
F carbonyle pour la protection des plantes  
U холодоагенти 010459
E refrigerants  
F fluides frigorigenes  
U хольова кислота 010186
E cholic acid  
F acide cholique  
U хромати 010187
E chromates  
F chromates  
U хромова кислота 010191
E chromic acid  
F acide chromique  
U хромові галуни 010188
E chrome alum  
F alun de chrome  
U хромові солі 010477
E chromic salts  
F sels chromiques  
U цвіт сірковий на хімічні потреби 010299
E flowers of sulfur for chemical purposes  
F fleur de soufre a usage chimique  
U цезій 010163
E caesium  
F cesium  
U целюлоза [клітковина] 010155
E cellulose  
F cellulose  
U церій 010161
E cerium  
F cerium  
U цимол 010230
E cymene  
F cymene