Клас 1

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені штучні смоли, необроблені пластмаси; добрива; суміші для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клеючі препарати на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U ізотопи на промислові потреби 010369
E isotopes for industrial purposes  
F isotopes à usage industriel  
U індикаторний папір для хімічних досліджувань 010278
E test paper, chemical  
F papier chimique pour essais  
U індикаторний папір, крім призначеного на медичні або ветеринарні потреби 010259
E reagent paper, other than for medical or veterinary purposes  
F papier réactif autre qu'à usage médical ou vétérinaire  
U іонообмінники [хімікати] 010255
E ion exchangers [chemicals]  
F échangeurs d'ions [produits chimiques]  
U ітербій 010552
E ytterbium  
F ytterbium  
U ітрій 010553
E yttrium  
F yttrium  
U їдкі луги 010038
E caustic alkali  
F alcali caustique  
U йод на промислові потреби 010368
E iodine for industrial purposes  
F iodures à usage industriel  
U йод на хімічні потреби 010365
E iodine for chemical purposes  
F iode à usage chimique  
U йодатна кислота 010367
E iodic acid  
F acide iodique  
U йодид алюмінію 010051
E aluminium iodide  
F iodure d'aluminium  
U йодиди лужних металів на промислові потреби 010559
E alkaline iodides for industrial purposes  
F iodures alcalins à usage industriel  
U йодовані білки 010034
E iodised albumen  
F albumine iodée  
U йодовані солі 010366
E iodised salts  
F sels d'iode  
U казеїн для харчової промисловості 010677
E casein for the food industry  
F caséine pour l'industrie alimentaire  
U казеїн на промислові потреби 010591
E casein for industrial purposes  
F caséine à usage industriel  
U каїніт 010140
E kainite  
F kaïnite  
U калій 010447
E potassium  
F potassium  
U калій щавлевокислий 010410
E sorrel salt  
F sel d'oseille  
U каліфорній 010142
E californium  
F californium  
U каломель [хлорид ртуті] 010709
E calomel [mercurous chloride]  
F calomel [chlorure mercureux]  
U кальцинована сода 010488
E calcined soda  
F soude calcinée  
U камеді [клеючі препарати] на промислові потреби 010616
E gums [adhesives] for industrial purposes  
F gommes [adhésifs] à usage industriel  
U камедь трагакантова на промислові потреби 010024
E gum tragacanth for industrial purposes  
F gomme adragante à usage industriel  
U камфора на промислові потреби 010638
E camphor, for industrial purposes  
F camphre à usage industriel  
U кам'яна сіль 010331
E rock salt  
F sel gemme  
U каолін / порцелянова глина 010370
E kaolin / china clay / china slip  
F kaolin  
U карбід кальцію 010152
E calcium carbide  
F carbure de calcium  
U карбід кремнію [сировина] 010689
E silicon carbide [raw material]  
F carbure de silicium [matière première]  
U карбіди 010151
E carbide  
F carbures  
U карболінеум для захисту рослин 010586
E carbolineum for the protection of plants  
F carbonyle pour la protection des plantes  
U карбонат кальцію 010172
E lime carbonate  
F carbonate de chaux  
U карбонат магнію 010147
E magnesium carbonate  
F carbonate de magnésie  
U карбонат натрію 010100
E soda ash  
F soude de barille  
U карбонати 010146
E carbonates  
F carbonates  
U карбюризатори [металургія] 010158
E cement [metallurgy]  
F céments  
U картопляне борошно на промислові потреби 010444
E potato flour for industrial purposes  
F farine de pommes de terre à usage industriel  
U касіопій [лютецій] 010153
E cassiopium [lutetium] / lutetium [cassiopium]  
F cassiopeium [lutécium] / lutécium [cassiopeium]  
U каталізатори 010154
E catalysts  
F catalyseurs chimiques  
U катеху 010139
E catechu  
F cachou  
U каустики на промислові потреби 010489
E caustics for industrial purposes  
F caustiques à usage industriel  
U каустична сода на промислові потреби 010490
E caustic soda for industrial purposes  
F soude caustique à usage industriel  
U квебрахо на промислові потреби 010454
E quebracho for industrial purposes  
F quebracho à usage industriel  
U керамзит для гідропонного вирощування рослин [субстрат] 010652
E expanded clay for hydroponic plant growing [substrate]  
F argile expansée pour la culture hydroponique [substrat]  
U керамічні матеріали у формі частинок, що використовуються як фільтрувальне середовище 010621
E ceramic materials in particulate form, for use as filtering media  
F matériaux céramiques en particules utilisés en tant que milieux filtrants  
U керамічні суміші для спікання [гранули та порошки] 010646
E ceramic compositions for sintering [granules and powders]  
F compositions céramiques pour le frittage [granules et poudres]  
U кетони 010164
E ketones  
F cétones  
U кисень 010413
E oxygen  
F oxygène  
U кислоти бензольного ряду 010110
E benzene-based acids  
F acides de la série du benzène  
U кислоти* 010014
E acids*  
F acides*