Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

126 - 150 з 671 записів
Назва товару Базовий номер
U гліколевий етер [простий ефір] 010283
E glycol ether  
F ethers de glycol  
U гліколь 010337
E glycol  
F glycol  
U гліцериди 010336
E glycerides  
F glycerides  
U гліцерин на промислові потреби 010252
E glycerine for industrial purposes  
F glycerine a usage industriel  
U глутамінова кислота на промислові потреби 010683
E glutamic acid for industrial purposes  
F acide glutamique a usage industriel  
U глюкоза для харчової промисловості 010662
E glucose for the food industry  
F glucose pour l'industrie alimentaire  
U глюкоза на промислові потреби 010614
E glucose for industrial purposes  
F glucose a usage industriel  
U глюкозиди 010335
E glucosides  
F glucosides  
U гольмій 010345
E holmium  
F holmium  
U горішки чорнильні [дубильні] 010319
E gallnuts  
F noix de galle  
U гормони для прискорювання достигання фруктів 010346
E hormones for hastening the ripening of fruit  
F hormones pour activer la maturation des fruits  
U горщиковий ґрунт 010681
E potting soil  
F terreau  
U графіт на промислові потреби 010305
E graphite for industrial purposes  
F graphite a usage industriel  
U ґрунт для рослин 010524
E earth for growing  
F terre pour la culture  
U гуано 010342
E guano  
F guano  
U гумус 010355
E humus  
F humus  
U гур'юновий бальзам для виготовляння лаків 010343
E balm of gurjun [gurjon, gurjan] for making varnish  
F baume de gurgu [gurgum] pour la fabrication de vernis / baume de gurjum [gurjun] pour la fabrication de vernis / baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] pour la fabrication de vernis  
U декстрин [клейка речовина] 010242
E dextrin [size]  
F dextrine [appret]  
U деревинна маса 010132
E wood pulp  
F pate de bois  
U деревний [метиловий] спирт 010131
E wood alcohol  
F esprit-de-bois  
U деревний оцет [підсмольна вода] 010133
E pyroligneous acid [wood vinegar] / wood vinegar [pyroligneous acid]  
F acide pyroligneux [vinaigre de bois] / vinaigre de bois [acide pyroligneux]  
U детергенти на промислові потреби 010241
E detergents for use in manufacturing processes  
F detergents [detersifs] utilises au cours d'operations de fabrication  
U дефоліанти 010236
E defoliants  
F defoliants  
U диспергатори нафти 010351
E petroleum dispersants  
F dispersants de petrole  
U диспергатори олій 010352
E oil dispersants  
F dispersants d'huiles  
126 - 150 з 671 записів