Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

151 - 175 з 671 записів
Назва товару Базовий номер
U дисперсні системи пластмас 010605
E dispersions of plastics  
F dispersions de matieres plastiques  
U диспрозій 010250
E dysprosium  
F dysprosium  
U дистильована вода 010247
E distilled water  
F eau distillee  
U дисульфід вуглецю 010149
E carbon disulfide  
F disulfure de carbone  
U дихлорид олова [цини] 010118
E bichloride of tin  
F bichlorure d'etain  
U діагностичні препарати, крім лікарських [медичних] або ветеринарних 010243
E diagnostic preparations, other than for medical or veterinary purposes  
F preparations pour le diagnostic autres qu'a usage medical ou veterinaire  
U діазопапір 010245
E diazo paper  
F papier diazo  
U діастаза на промислові потреби 010244
E diastase for industrial purposes  
F diastases a usage industriel  
U діатомова земля інфузорна 010632
E diatomaceous earth  
F terre a diatomees  
U діоксалат калію 010123
E potassium dioxalate  
F bioxalate de potasse  
U діоксид мангану 010124
E manganese dioxide  
F bioxyde de manganese  
U діоксид титану на промислові потреби 010536
E titanium dioxide for industrial purposes  
F anhydride titanique a usage industriel  
U діоксид цирконію 010556
E zirconia  
F zircone  
U добавки очищальні до бензину 010021
E detergent additives to gasoline / detergent additives to gasoline [petrol] / detergent additives to petrol [gasoline]  
F additifs detergents pour l'essence  
U добавки хімічні до інсектицидів [комахотруйників] 010308
E additives, chemical, to insecticides / chemical additives to insecticides  
F additifs chimiques aux insecticides  
U добавки хімічні до моторного палива 010020
E additives, chemical, to motor fuel / chemical additives to motor fuel  
F additifs chimiques pour carburants  
U добавки хімічні до протигрибкових засобів [фунгіцидів] 010309
E additives, chemical, to fungicides / chemical additives to fungicides  
F additifs chimiques aux fongicides  
U добавки хімічні до розчинів для свердлування [буріння] 010019
E additives, chemical, to drilling muds / chemical additives to drilling muds  
F additifs chimiques pour boues de forage  
U добрива 010271
E fertilizers / manure for agriculture  
F engrais pour l'agriculture / engrais pour les terres  
U добрива з рибного борошна 010659
E fish meal fertilizers  
F fertilisants de farine de poisson  
U добривні суміші 010293
E fertilizing preparations  
F produits fertilisants  
U доломіт на промислові потреби 010248
E dolomite for industrial purposes  
F dolomite a usage industriel  
U допоміжні рідини для абразивів 010004
E auxiliary fluids for use with abrasives  
F fluides auxiliaires pour abrasifs  
U дослідницький папір хімічний 010278
E test paper, chemical  
F papier chimique pour essais  
U дубильна деревина 010130
E tan-wood  
F bois a tanner  
151 - 175 з 671 записів