Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

301 - 350 з 671 записів
Назва товару Базовий номер
U кюрій 010226
E curium  
F curium  
U лактоза [необроблена] 010674
E lactose [raw material]  
F lactose [matiere premiere]  
U лактоза для харчової промисловості 010672
E lactose for the food industry  
F lactose pour l'industrie alimentaire  
U лактоза на промислові потреби 010673
E lactose for industrial purposes  
F lactose a usage industriel  
U лампова сажа на промислові потреби 010316
E lamp black for industrial purposes  
F noir de fumee a usage industriel  
U лантан 010375
E lanthanum  
F lanthane  
U лецитин [сировина] 010588
E lecithin [raw material]  
F lecithine [matiere premiere]  
U лецитин для харчової промисловості 010663
E lecithin for the food industry  
F lecithine pour l'industrie alimentaire  
U лецитин на промислові потреби 010664
E lecithin for industrial purposes  
F lecithine a usage industriel  
U ливарні протиприлипні речовини 010237
E mold-release preparations / mould-release preparations  
F produits pour faciliter le demoulage  
U лимонна кислота на промислові потреби 010199
E citric acid for industrial purposes  
F acide citrique a usage industriel  
U літій 010379
E lithium  
F lithium  
U луги 010037
E alkalies  
F alcalis  
U лужні йодиди на промислові потреби 010559
E alkaline iodides for industrial purposes  
F iodures alcalins a usage industriel  
U лужні метали 010560
E alkaline metals  
F metaux alcalins  
U лужноземельні метали 010039
E alkaline-earth metals  
F metaux alcalino-terreux  
U магнезити 010382
E magnesite  
F magnesite  
U магнітні рідини на промислові потреби 010642
E magnetic fluid for industrial purposes  
F fluide magnetique a usage industriel  
U манганати 010384
E manganate  
F manganate  
U мастики для вичиненої шкіри 010192
E mastic for leather  
F mastics pour le cuir  
U матеріали для виготовляння грамплатівок 010603
E compositions for the manufacture of phonograph records  
F compositions pour la fabrication de disques acoustiques  
U матеріали для гальванування 010324
E galvanizing preparations  
F produits pour la galvanisation  
U матеріали для паяння твердими припоями 010137
E brazing preparations  
F produits pour le brasage  
U матеріали для чистового обробляння сталі 010017
E finishing preparations for use in the manufacture of steel  
F preparations pour le perfectionnement de l'acier  
U матеріали, здатні до ядерного ділення, для ядерної енергетики 010297
E fissionable material for nuclear energy  
F corps fissiles pour l'energie nucleaire  
U металоїди 010390
E metalloids  
F metalloides  
U метан 010394
E methane  
F methane  
U метилбензен 010577
E methyl benzene  
F benzene methyle  
U метилбензол 010576
E methyl benzol  
F benzol methyle  
U метиловий етер [простий ефір] 010284
E methyl ether  
F ether methylique  
U мило [для металу] на промислові потреби 010472
E soap [metallic] for industrial purposes  
F savons metalliques a usage industriel  
U мідний купорос / сульфат міді [мідний купорос] 010225
E blue vitriol / copper sulfate [blue vitriol]  
F sulfate de cuivre [vitriol bleu] / vitriol bleu  
U мінеральні кислоти 010396
E mineral acids  
F acides mineraux  
U молочна кислота 010373
E lactic acid  
F acide lactique  
U молочні ферменти для харчової промисловості 010675
E milk ferments for the food industry  
F ferments lactiques pour l'industrie alimentaire  
U молочні ферменти на промислові потреби 010676
E milk ferments for industrial purposes  
F ferments lactiques a usage industriel  
U молочні ферменти на хімічні потреби 010374
E milk ferments for chemical purposes  
F ferments lactiques a usage chimique  
U морська вода на промислові потреби 010636
E seawater for industrial purposes  
F eau de mer a usage industriel  
U мурашина кислота 010310
E formic acid  
F acide formique  
U мурашиний альдегід на хімічні потреби 010311
E formic aldehyde for chemical purposes  
F aldehyde formique a usage chimique  
U м'якшівники на промислові потреби 010609
E emollients for industrial purposes  
F emollients pour l'industrie  
U м'якшівники шкур / речовини, крім олій, для пом'якшувального обробляння шкур 010208
E bate for dressing skins / dressing, except oils, for skins  
F confits [megisserie]  
U м'якшівні речовини для м'яса на промислові потреби 010545
E meat tenderizers for industrial purposes  
F produits pour attendrir la viande a usage industriel  
U надсірчана кислота 010425
E persulfuric acid  
F acide persulfurique  
U натрієві солі [хімічні сполуки] 010491
E sodium salts [chemical compounds]  
F sels de sodium [composes chimiques]  
U натрій 010485
E sodium  
F sodium  
U нафталін 010399
E naphthalene  
F naphtalene  
U нашатир [хлорид амонію] 010057
E sal ammoniac  
F sel ammoniac  
U нейтралізатори отрутних газів 010403
E toxic gas neutralizers  
F neutralisants de gaz toxiques  
U неодим 010400
E neodymium  
F neodyme  
301 - 350 з 671 записів