Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

176 - 200 з 671 записів
Назва товару Базовий номер
U дубильна кислота 010511
E tannic acid  
F acide tannique  
U дубильна кора 010507
E tan  
F tan  
U дубильні речовини 010509
E tanning substances  
F matieres tannantes  
U екстракти чаю для використання у виробництві косметики 010687
E tea extracts for use in the manufacture of cosmetics  
F extraits de the pour la fabrication de cosmetiques  
U екстракти чаю для використання у виробництві фармацевтичних продуктів 010684
E tea extracts for use in the manufacture of pharmaceuticals  
F extraits de the pour la fabrication de produits pharmaceutiques  
U екстракти чаю для харчової промисловості 010685
E tea extracts for the food industry  
F extraits de the pour l'industrie alimentaire  
U емалебарвильні хімікати 010265
E enamel-staining chemicals  
F produits chimiques pour la ternissure des emaux  
U емульгатори 010268
E emulsifiers  
F emulsifiants / emulsificateurs  
U ензими на промислові потреби 010273
E enzymes for industrial purposes  
F enzymes a usage industriel  
U ензимові препарати на промислові потреби 010272
E enzyme preparations for industrial purposes  
F preparations enzymatiques a usage industriel  
U епоксидні смоли необроблені 010274
E epoxy resins, unprocessed  
F resines epoxy a l'etat brut  
U ербій 010276
E erbium  
F erbium  
U естери [ефіри складні]* 010279
E esters*  
F esters*  
U естери [складні ефіри] целюлози на промислові потреби 010590
E cellulose esters for industrial purposes  
F esters de cellulose a usage industriel  
U етан 010280
E ethane  
F ethane  
U етери [прості ефіри] целюлози на промислові потреби 010593
E cellulose ethers for industrial purposes  
F ethers de cellulose a usage industriel  
U етери [прості ефіри]* 010281
E ethers*  
F ethers*  
U етиловий етер [простий ефір] 010282
E ethyl ether  
F ether ethylique  
U етиловий спирт 010041
E ethyl alcohol  
F alcool ethylique  
U європій 010287
E europium  
F europium  
U желатин на промислові потреби 010330
E gelatine for industrial purposes  
F gelatine a usage industriel  
U желатин на фотографічні потреби 010329
E gelatine for photographic purposes  
F gelatine a usage photographique  
U жирні кислоти 010340
E fatty acids  
F acides gras  
U закис азоту 010093
E nitrous oxide  
F oxyde de diazote / oxyde nitreux / protoxyde d'azote  
U закріплювальні розчини [фотографія] 010097
E fixing baths [photography]  
F bains de fixage [photographie]  
176 - 200 з 671 записів