Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

121 - 135 з 671 записів
Назва товару Базовий номер
U гідрати 010356
E hydrates  
F hydrates  
U гідроксид алюмінію 010048
E aluminium hydrate  
F hydrate d'alumine  
U гіпосульфіти 010361
E hyposulfites  
F hyposulfites  
U гіпохлорит натрію 010360
E hypochlorite of soda  
F hypochlorite de soude  
U глинозем 010046
E alumina  
F alumine  
U гліколевий етер [простий ефір] 010283
E glycol ether  
F ethers de glycol  
U гліколь 010337
E glycol  
F glycol  
U гліцериди 010336
E glycerides  
F glycerides  
U гліцерин на промислові потреби 010252
E glycerine for industrial purposes  
F glycerine a usage industriel  
U глутамінова кислота на промислові потреби 010683
E glutamic acid for industrial purposes  
F acide glutamique a usage industriel  
U глюкоза для харчової промисловості 010662
E glucose for the food industry  
F glucose pour l'industrie alimentaire  
U глюкоза на промислові потреби 010614
E glucose for industrial purposes  
F glucose a usage industriel  
U глюкозиди 010335
E glucosides  
F glucosides  
U гольмій 010345
E holmium  
F holmium  
U горішки чорнильні [дубильні] 010319
E gallnuts  
F noix de galle  
121 - 135 з 671 записів