Клас 1

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені штучні смоли, необроблені пластмаси; добрива; суміші для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клеючі препарати на промислові потреби

201 - 225 з 682 записів
Назва товару Базовий номер
U ізотопи на промислові потреби 010369
E isotopes for industrial purposes  
F isotopes à usage industriel  
U індикаторний папір для хімічних досліджувань 010278
E test paper, chemical  
F papier chimique pour essais  
U індикаторний папір, крім призначеного на медичні або ветеринарні потреби 010259
E reagent paper, other than for medical or veterinary purposes  
F papier réactif autre qu'à usage médical ou vétérinaire  
U іонообмінники [хімікати] 010255
E ion exchangers [chemicals]  
F échangeurs d'ions [produits chimiques]  
U ітербій 010552
E ytterbium  
F ytterbium  
U ітрій 010553
E yttrium  
F yttrium  
U їдкі луги 010038
E caustic alkali  
F alcali caustique  
U йод на промислові потреби 010368
E iodine for industrial purposes  
F iodures à usage industriel  
U йод на хімічні потреби 010365
E iodine for chemical purposes  
F iode à usage chimique  
U йодатна кислота 010367
E iodic acid  
F acide iodique  
U йодид алюмінію 010051
E aluminium iodide  
F iodure d'aluminium  
U йодиди лужних металів на промислові потреби 010559
E alkaline iodides for industrial purposes  
F iodures alcalins à usage industriel  
U йодовані білки 010034
E iodised albumen  
F albumine iodée  
U йодовані солі 010366
E iodised salts  
F sels d'iode  
U казеїн для харчової промисловості 010677
E casein for the food industry  
F caséine pour l'industrie alimentaire  
U казеїн на промислові потреби 010591
E casein for industrial purposes  
F caséine à usage industriel  
U каїніт 010140
E kainite  
F kaïnite  
U калій 010447
E potassium  
F potassium  
U калій щавлевокислий 010410
E sorrel salt  
F sel d'oseille  
U каліфорній 010142
E californium  
F californium  
U каломель [хлорид ртуті] 010709
E calomel [mercurous chloride]  
F calomel [chlorure mercureux]  
U кальцинована сода 010488
E calcined soda  
F soude calcinée  
U камеді [клеючі препарати] на промислові потреби 010616
E gums [adhesives] for industrial purposes  
F gommes [adhésifs] à usage industriel  
U камедь трагакантова на промислові потреби 010024
E gum tragacanth for industrial purposes  
F gomme adragante à usage industriel  
U камфора на промислові потреби 010638
E camphor, for industrial purposes  
F camphre à usage industriel  
201 - 225 з 682 записів