Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

401 - 450 з 671 записів
Назва товару Базовий номер
U побічні продукти обробляння збіжжя на промислові потреби 010460
E by-products of the processing of cereals for industrial purposes  
F residus du traitement des grains de cereales a usage industriel  
U поверхнево-активні речовини 010518
E surface-active chemical agents / tensio-active agents  
F agents tensio-actifs  
U поливи для кераміки 010160
E ceramic glazings  
F glacures pour la ceramique  
U полоній 010443
E polonium  
F polonium  
U пом'якшувальні речовини для води 010023
E water-softening preparations  
F produits pour adoucir l'eau  
U поташ 010446
E potash  
F potasse  
U поташ водний 010448
E potash water  
F eaux potassiques  
U похідники бензену 010111
E benzene derivatives  
F derives du benzene  
U похідники целюлози [хімікати] 010592
E cellulose derivatives [chemicals]  
F derives chimiques de la cellulose  
U празеодим 010449
E praseodymium  
F praseodyme  
U препарати для відокремлювання жирів 010604
E preparations for the separation of greases  
F produits pour la dissociation des graisses  
U препарати для відпалювання металів 010393
E metal annealing preparations  
F preparations pour le recuit des metaux  
U препарати для відпускання металів 010682
E metal tempering preparations  
F preparations pour la trempe des metaux / preparations pour le revenu des metaux  
U препарати для знімання шпалер 010653
E wallpaper removing preparations  
F produits pour l'enlevement des papiers peints  
U препарати для поліпшування стану ґрунту 010053
E soil conditioning preparations  
F preparations pour l'amendement des sols  
U препарати для прискорювання процесів куховарення на промислові потреби 010557
E preparations for stimulating cooking for industrial purposes  
F produits pour activer la cuisson a usage industriel  
U препарати з мікроелементами для рослин 010637
E preparations of trace elements for plants  
F preparations d'oligo-elements pour les plantes  
U препарати з мікроорганізмів, крім лікарських [медичних] і ветеринарних 010680
E preparations of microorganisms, other than for medical and veterinary use  
F preparations de micro-organismes autres qu'a usage medical ou veterinaire  
U препарати з тваринного вуглецю 010165
E animal carbon preparations  
F preparations de charbon animal  
U препарати проти закипання двигунових охолодників [охолоджувальних рідин] 010645
E anti-boil preparations for engine coolants  
F preparations contre l'ebullition pour agents de refroidissement de moteurs  
U препарати, що сприяють ощадженню вугілля 010169
E coal saving preparations  
F produits pour economiser le charbon  
U препарати, що сприяють ощадженню палива 010257
E fuel-saving preparations  
F produits pour economiser les combustibles  
U прискорювачі вулканізування 010005
E vulcanisation accelerators  
F accelerateurs de vulcanisation  
U продукти дистилювання деревного спирту 010582
E preparations of the distillation of wood alcohol  
F produits de distillation de l'esprit-de-bois  
U прожарена сода 010488
E calcined soda  
F soude calcinee  
U прометій 010450
E promethium  
F promethium  
U промислові хімікати 010176
E industrial chemicals  
F produits chimiques pour l'industrie  
U просочувальні хімікати для вичиненої шкіри 010224
E leather-impregnating chemicals  
F produits chimiques pour l'impregnation du cuir  
U просочувальні хімікати для текстилю 010363
E textile-impregnating chemicals  
F produits chimiques pour l'impregnation des matieres textiles  
U протактиній 010451
E protactinium  
F protactinium  
U протеїни [білки] необроблені 010452
E protein [raw material]  
F proteine [matiere premiere]  
U протеїни для використання у виробництві біологічно активних харчових добавок 010698
E proteins for use in the manufacture of food supplements  
F proteines pour la fabrication de complements alimentaires  
U протеїни для використання у промисловому виробництві 010697
E proteins for use in manufacture  
F proteines utilisees au cours d'operations de fabrication  
U протеїни для харчової промисловості 010699
E proteins for the food industry  
F proteines pour l'industrie alimentaire  
U протинакипники [препарати, що запобігають накипові] 010073
E anti-incrustants  
F anti-incrustants / produits antitartriques  
U протипінні розчини для акумуляторів електричних 010006
E anti-frothing solutions for accumulators / anti-frothing solutions for batteries  
F solutions pour prevenir la formation d'ecume dans les accumulateurs  
U протипроростові препарати для овочів 010571
E anti-sprouting preparations for vegetables  
F produits contre la germination des legumes  
U протистарники [препарати, що запобігають старінню] для бетону, крім фарб та олій 010117
E concrete preservatives, except paints and oils  
F produits pour la conservation du beton a l'exception des peintures et des huiles  
U протистарники [препарати, що запобігають старінню] для каучуку 010145
E rubber preservatives  
F produits pour la conservation du caoutchouc  
U протистарники [препарати, що запобігають старінню] для мурування, крім фарб і олій 010380
E masonry preservatives, except paints and oils  
F produits pour la conservation de la maconnerie a l'exception des peintures et des huiles  
U протистарники [препарати, що запобігають старінню] для цегляного мурування, крім фарб і олій 010381
E brickwork preservatives, except paints and oils  
F produits pour la conservation des briques a l'exception des peintures et des huiles  
U протистарники [препарати, що запобігають старінню] для цементу, крім фарб і олій 010196
E cement preservatives, except paints and oils  
F produits pour la conservation du ciment a l'exception des peintures et des huiles  
U протистарники [препарати, що запобігають старінню] для черепиці, крім фарб і олій 010540
E preservatives for tiles, except paints and oils  
F produits pour la conservation des tuiles a l'exception des peintures et des huiles  
U протитьмянінники [препарати, що запобігають тьмянінню] для віконного скла 010523
E anti-tarnishing chemicals for windows  
F produits contre la ternissure des vitres  
U протитьмянінники [препарати, що запобігають тьмянінню] для лінз 010377
E preparations for preventing the tarnishing of lenses  
F produits contre la ternissure des lentilles  
U протитьмянінники [препарати, що запобігають тьмянінню] для скла 010522
E preparations for preventing the tarnishing of glass  
F produits contre la ternissure du verre  
U прояснювачі [очищальні препарати] 010254
E clarification preparations / purification preparations  
F preparations de clarification  
U прояснювачі вина 010205
E wine finings  
F colle a vin  
U прояснювачі виноградного сусла 010200
E must-fining preparations  
F produits pour le collage des mouts  
U прояснювачі-консерванти для пива 010121
E beer-clarifying and preserving agents  
F produits pour la clarification et la conservation de la biere  
401 - 450 з 671 записів