Клас 1

Хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

1 - 25 з 653 записів
Назва товару Базовий номер
U агар-агар 010029
E agar-agar  
F agar-agar  
U азот 010092
E nitrogen  
F azote  
U азотна [нітратна] кислота 010095
E nitric acid  
F acide azotique  
U азотні добрива 010094
E nitrogenous fertilisers  
F engrais azotés  
U азотні добрива, що містять кальцій 010141
E calcium cyanamide [fertilizer]  
F cyanamide calcique [engrais]  
U акрилові смоли необроблені 010461
E acrylic resins, unprocessed  
F résines acryliques à l'état brut  
U активоване вугілля / активоване деревне вугілля 010025
E activated carbon / activated charcoal  
F charbon actif  
U актиній 010018
E actinium  
F actinium  
U алкалоїди * 010562
E alkaloids*  
F alcaloïdes*  
U альбуміновий папір 010036
E albuminized paper  
F papier albuminé  
U альгінати для харчової промисловості 010669
E alginates for the food industry  
F alginates pour l'industrie alimentaire  
U альгінати на промислові потреби 010564
E alginates for industrial purposes  
F alginates à usage industriel  
U альдегідамоніак 010062
E ammonium aldehyde  
F aldéhyde-ammoniaque  
U альдегіди * 010042
E aldehydes*  
F aldéhydes*  
U алюмінієві галуни 010047
E aluminium alum  
F alun d'alumine  
U америцій 010054
E americium  
F américium  
U амілацетат 010064
E amyl acetate  
F acétate d'amyle  
U аміловий спирт 010065
E amyl alcohol  
F alcool amylique  
U амоніак * 010061
E ammonia*  
F ammoniaque*  
U амоніак [леткий луг] на промислові потреби 010558
E ammonia [volatile alkali] for industrial purposes / volatile alkali [ammonia] for industrial purposes  
F alcali volatil [ammoniaque] à usage industriel / ammoniaque [alcali volatil] à usage industriel  
U амоніак безводний 010066
E anhydrous ammonia  
F ammoniaque anhydre  
U амоніакові солі 010060
E ammoniacal salts  
F sels ammoniacaux  
U амонійні галуни 010063
E ammonia alum  
F alun d'ammoniaque  
U ангідриди 010067
E anhydrides  
F anhydrides  
U антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згоряння 010071
E anti-knock substances for internal combustion engines  
F antidétonants pour moteurs à explosion  
1 - 25 з 653 записів