Клас 20

Меблі, дзеркала, картинні рами; необроблені або напівоброблені кістка, ріг, слонова кістка, китовий вус або перламутр; панцири черепах, мушлі; морська пінка; бурштин

166 - 180 з 286 записів
Назва товару Базовий номер
U мисники [шафи, полиці на посуд] 200198
E plate racks  
F vaisseliers  
U мистецькі вироби дерев'яні, воскові, гіпсові або пластмасові 200205
E works of art of wood, wax, plaster or plastic  
F objets d'art en bois, en cire, en platre ou en matieres plastiques  
U м'які крісла 200051
E easy chairs  
F chaises longues  
U надувні матраци нелікарські [немедичні] 200202
E air mattresses, not for medical purposes  
F matelas a air non a usage medical  
U надувні меблі 200288
E inflatable furniture  
F meubles gonflables  
U надувні подушки нелікарські [немедичні] 200158
E air pillows, not for medical purposes  
F oreillers a air non a usage medical  
U надувні подушки постільні нелікарські [немедичні] 200201
E air cushions, not for medical purposes  
F coussins a air non a usage medical  
U надувні рекламні предмети 200259
E inflatable publicity objects  
F objets de publicite gonflables  
U намотувальні котки неметалеві, немеханічні для гнучких труб 200104
E winding spools, not of metal, non-mechanical, for flexible hoses  
F enrouleurs non metalliques, non mecaniques, pour tuyaux flexibles  
U ножові руків'я [рукоятки] неметалеві 200075
E knife handles, not of metal  
F manches de couteaux non metalliques  
U номери будинків неметалеві несвітиві 200155
E house numbers, not of metal, non-luminous  
F numeros de maisons non metalliques, non lumineux  
U номерні таблички [пластини] реєстраційні неметалеві 200130
E numberplates, not of metal / registration plates, not of metal  
F plaques d'immatriculation non metalliques / plaques mineralogiques non metalliques  
U обручі неметалеві на барила [бочки] 200211
E barrel hoops, not of metal / cask hoops, not of metal  
F cerceaux non metalliques pour barils / cercles non metalliques pour tonneaux  
U оздоби пластмасові до меблів 200173
E edgings of plastic for furniture  
F finitions en matieres plastiques pour meubles  
U оздоби пластмасові до харчових продуктів 200003
E decorations of plastic for foodstuffs  
F decorations en matieres plastiques pour aliments  
166 - 180 з 286 записів