Клас 20

Меблі, дзеркала, картинні рами; необроблені або напівоброблені кістка, ріг, слонова кістка, китовий вус або перламутр; панцири черепах, мушлі; морська пінка; бурштин

Назва товару Базовий номер
U замки, крім електричних, неметалеві 200240
E locks, other than electric, not of metal  
F serrures non metalliques autres qu'electriques  
U заслони плетені дерев'яні [меблі] 200269
E woven timber blinds [furniture]  
F stores en bois tisse [mobilier]  
U застібки неметалеві до вмістищ, посудин 200112
E closures, not of metal, for containers  
F fermetures de recipients non metalliques  
U затискачі неметалеві для кабелів і труб 200016
E clips, not of metal, for cables and pipes  
F pattes d'attache non metalliques pour cables et tubes  
U затички [чопи] неметалеві 200213
E bungs, not of metal / plugs, not of metal  
F bondes non metalliques  
U затички [чопи] неметалеві стінні 200232
E plugs [dowels], not of metal / wall plugs, not of metal  
F tampons [chevilles] non metalliques  
U затички неметалеві, негумові, нескляні до пляшок 200220
E bottle closures, not of metal / stoppers for bottles, not of glass, metal or rubber  
F fermetures de bouteilles non metalliques  
U защіпки [клямки] неметалеві 200140
E latches, not of metal  
F loquets non metalliques  
U іменні таблички неметалеві [на двері] 200154
E identity plates, not of metal / nameplates, not of metal  
F plaques d'identite non metalliques  
U інформаційні стенди [дошки] 200002
E display boards  
F tableaux d'affichage  
U канапи 200184
E settees  
F canapes  
U капелюхові вішалки 200053
E hat stands  
F porte-chapeaux  
U каркаси ліжок дерев'яні 200026
E bedsteads of wood  
F bois de lit  
U карнизи до завісок, фіранок, запон 200175
E curtain rods  
F tringles de rideaux  
U картинні рами 200225
E picture frames  
F cadres [encadrements]  
U картки-ключі пластмасові некодовані та немагнітні 200260
E plastic key cards, not encoded and not magnetic  
F cartes-cles en matieres plastiques non codees et non magnetiques  
U картотечні шафи [меблі] 200043
E index cabinets [furniture]  
F cartotheques [meubles] / fichiers [meubles]  
U кафедри 200141
E lecterns  
F lutrins  
U килимки для дитячих манежів 200275
E mats for infant playpens  
F tapis pour parcs pour bebes  
U килимки туристичні 200293
E sleeping mats / sleeping pads  
F nattes pour le couchage / tapis de sol pour le couchage  
U кілки до наметів неметалеві 200168
E tent pegs, not of metal  
F piquets de tente non metalliques  
U кільця до завісок, фіранок, запон 200011
E curtain rings  
F anneaux de rideaux  
U кісся неметалеві [держална до кіс] 200111
E scythe handles, not of metal  
F manches de faux non metalliques  
U клапани дренажних труб пластмасові 200231
E drain traps [valves] of plastic  
F clapets de tuyaux de drainage en matieres plastiques  
U клепки [бочкові] 200087
E staves of wood  
F douves