Клас 20

Меблі, дзеркала, картинні рами; вироби (що не належать до інших класів) з дерева, кори, очерету, комишу, верби, рогу, кістки, слонової кістки, китового вуса, панцера черепах, черепашок, бурштину, перламутру, морської пінки і замінників цих матеріалів або з пластмас

Назва товару Базовий номер
U меблеві фітинги [обладунки] неметалеві 200113
E furniture fittings, not of metal  
F garnitures de meubles non métalliques  
U меблі 200041
E furniture  
F meubles / pièces d'ameublement  
U меблі металеві 200132
E furniture of metal  
F meubles métalliques  
U медові стільники 200150
E honeycombs  
F rayons de miel  
U мисники [шафи, полиці на посуд] 200198
E plate racks  
F vaisseliers  
U мистецькі вироби дерев'яні, воскові, гіпсові або пластмасові 200205
E works of art of wood, wax, plaster or plastic  
F objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques  
U м'які крісла 200051
E easy chairs  
F chaises longues  
U надувні матраци нелікарські [немедичні] 200202
E air mattresses, not for medical purposes  
F matelas à air non à usage médical  
U надувні меблі 200288
E inflatable furniture  
F meubles gonflables  
U надувні подушки нелікарські [немедичні] 200158
E air pillows, not for medical purposes  
F oreillers à air non à usage médical  
U надувні подушки постільні нелікарські [немедичні] 200201
E air cushions, not for medical purposes  
F coussins à air non à usage médical  
U надувні рекламні предмети 200259
E inflatable publicity objects  
F objets de publicité gonflables  
U намотувальні котки неметалеві, немеханічні для гнучких труб 200104
E winding spools, not of metal, non-mechanical, for flexible hoses  
F enrouleurs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles  
U ножові руків'я [рукоятки] неметалеві 200075
E knife handles, not of metal  
F manches de couteaux non métalliques  
U номери будинків неметалеві несвітиві 200155
E house numbers, not of metal, non-luminous  
F numéros de maisons non métalliques, non lumineux  
U номерні таблички [пластини] реєстраційні неметалеві 200130
E numberplates, not of metal / registration plates, not of metal  
F plaques d'immatriculation non métalliques / plaques minéralogiques non métalliques  
U обручі неметалеві на барила [бочки] 200211
E barrel hoops, not of metal / cask hoops, not of metal  
F cerceaux non métalliques pour barils / cercles non métalliques pour tonneaux  
U оздоби пластмасові до меблів 200173
E edgings of plastic for furniture  
F finitions en matières plastiques pour meubles  
U оздоби пластмасові до харчових продуктів 200003
E decorations of plastic for foodstuffs  
F décorations en matières plastiques pour aliments  
U опаковання для скла або порцеляни 200128
E crates  
F harasses  
U опудала птахів 200156
E stuffed birds  
F oiseaux empaillés  
U опудала тварин 200006
E stuffed animals  
F animaux empaillés  
U ослінчики під ноги / стільчики 200235
E footstools / stools  
F tabourets  
U основи до ліжок 200185
E bed bases  
F sommiers de lits  
U очеретяні [комишеві] плетивні матеріали 200178
E reeds [plaiting materials]  
F roseau [matière à tresser]