Клас 21

Завантажити перелік у текстовому файлі

Начиння і вмістини побутові або кухонні; посуд для приготування їжі та столові прибори, крім виделок, ножів та ложок; гребені і губки; щітки, крім пензлів для малювання; матеріали для виготовляння щіток; знаряддя для чищення та прибирання; скло необроблене або напівоброблене, крім будівельного скла; скляний, порцеляновий та глиняний посуд

Назва товару Базовий номер
U сифони для газованої води 210118
E siphon bottles for carbonated water / siphon bottles for aerated water  
F siphons pour eau gazéifiée / siphons pour eau gazéifiée par adjonction de gaz carbonique  
U сільнички 210204
E salt cellars / salt shakers  
F salières  
U скарбнички 210376
E coin banks  
F tirelires  
U скло алебастрове, крім будівельного 210451
E alabaster glass, not for building  
F verre d'albâtre autre que pour la construction  
U скло для вікон транспортних засобів [напівфабрикати] 210231
E glass for vehicle windows [semi-finished product]  
F verre pour vitres de véhicules [produit semi-fini]  
U скло емальоване небудівельне 210119
E enamelled glass, not for building  
F verre émaillé, autre que pour la construction  
U скло з тонкими електричними провідниками всередині 210229
E glass incorporating fine electrical conductors  
F verre auquel sont incorporés de fins conducteurs électriques  
U скло листове необроблене 210143
E plate glass [raw material]  
F glaces [matières premières]  
U скло матове 210166
E opal glass  
F verre opale  
U скло опалове 210167
E opaline glass  
F opalines  
U скло, крім будівельного, необроблене або напівоброблене 210149
E glass, unworked or semi-worked, except building glass  
F verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction  
U скловата, крім ізоляційної 210152
E glass wool, other than for insulation  
F laine de verre autre que pour l'isolation  
U скловолокно кварцове нетекстильне 210283
E vitreous silica fibres, other than for textile use / vitreous silica fibers, other than for textile use  
F fibres de silice vitrifiée autres qu'à usage textile  
U скловолокно, крім призначеного для ізолювання або текстильного використання 210284
E fibreglass, other than for insulation or textile use / fiberglass, other than for insulation or textile use  
F fibres de verre autres que pour l'isolation ou à usage textile  
U склопосуд розмальований 210230
E painted glassware  
F verre peint