Клас 22

Завантажити перелік у текстовому файлі

Троси та мотузки; сітки; намети та брезент; навіси текстильні або з синтетичних матеріалів; вітрила; мішки для перевезення та зберігання неспакованого матеріалу; прокладкові, перекладкові та набивкові матеріали, крім паперових, картонних, гумових або пластмасових; волокно текстильне необроблене та його замінники

Назва товару Базовий номер
U волокна пластмасові для текстильного використання 220092
E plastic fibres for textile use / plastic fibers for textile use  
F fibres en matières plastiques à usage textile  
U волокно з трави еспарто 220070
E esparto grass  
F fibres de spart  
U волокно кокосове 220018
E coconut fibre / coconut fiber  
F fibres de coco  
U волокно конопляне 220013
E hemp fibres / hemp fibers  
F fibres de chanvre  
U волокно рамі 220066
E ramie fibre / ramie fiber  
F fibres de ramie  
U волокно рафії 220067
E raffia  
F raphia  
U волокно текстильне 220076
E textile fibres / textile fibers  
F fibres textiles  
U волокно текстильне необроблене 220010
E raw fibrous textile  
F matières textiles fibreuses brutes  
U волос кінський* 220027
E horsehair*  
F crin de cheval*  
U вуглецеві волокна для текстильного використання 220087
E carbon fibres for textile use / carbon fibers for textile use  
F fibres de carbone à usage textile  
U гамаки 220043
E hammocks  
F hamacs  
U деревинна вовна 220005
E wood wool  
F laine de bois  
U деревинна стружка 220004
E wood shavings  
F copeaux de bois  
U джут 220046
E jute  
F jute  
U дратва 220055
E wax ends  
F ligneuls