Клас 26

Мереживо і вишиті вироби, стрічки і тасьми; ґудзики, гачки і петельки, шпильки і голки; штучні квіти

Назва товару Базовий номер
U глиці для плетення рибальських сіток 260058
E shuttles for making fishing nets  
F navettes pour la confection des filets de peche  
U голечники 260091
E needle cases  
F aiguilliers / etuis a aiguilles  
U голки для книгооправних [палітурних] робіт 260006
E binding needles  
F aiguilles pour la reliure / aiguilles a relier  
U голки для лимарної справи 260008
E saddlers' needles  
F aiguilles de selliers  
U голки до чесальних машин для вовни 260005
E needles for wool combing machines  
F aiguilles pour peigneuses de laine  
U голки* 260002
E needles*  
F aiguilles*  
U голкові подушечки [гольники] 260078
E needle cushions  
F pelotes d'aiguilles  
U гольниці [скриньки на голки] 260092
E boxes for needles  
F boites a aiguilles / cassettes a aiguilles  
U ґудзики* 260021
E buttons*  
F boutons*  
U декоративні оздоби для волосся 260038
E decorative articles for the hair  
F articles decoratifs pour la chevelure  
U еластичні стрічки 260095
E elastic ribbons  
F rubans elastiques  
U ентомологічні шпильки 260131
E entomological pins  
F epingles d’entomologie  
U жабо [мереживні] 260066
E frills [lacework]  
F jabots [dentelles]  
U заколки для волосся 260040
E hair barrettes / hair slides  
F barrettes a cheveux  
U заколки-невидимки для волосся 260015
E bobby pins / hair grips  
F pinces a cheveux