Клас 2

Фарби, політури, лаки; препарати-запобіжники корозії металів і руйнуванню деревини; забарвлювальні речовини; протрави; необроблені природні смоли; метали у формі порошку чи фольги для фарбування, декорування, друкування та художніх робіт

Назва товару Базовий номер
U друкарські фарби 020066
E printing ink  
F encres d'imprimerie  
U друкарські фарби для виготовляння гравюр 020080
E engraving ink  
F encres pour la gravure  
U екстракти барвників з деревини 020112
E dyewood extracts / wood dyestuffs  
F extraits de bois colorant  
U емалеві фарби 020065
E enamel paints / enamels for painting  
F emaux pour la peinture  
U емалі [політури] 020064
E enamels [varnishes]  
F emaux [vernis]  
U емульсії срібла [пігменти] 020015
E silver emulsions [pigments]  
F emulsions d'argent [pigments]  
U забарвлювальні речовини* 020047
E colorants* / dyestuffs  
F colorants* / matieres tinctoriales  
U загусники для фарб 020055
E thickeners for paints  
F epaississants pour peintures  
U захисні покриття для шасі транспортних засобів 020040
E undercoating for vehicle chassis / undersealing for vehicle chassis  
F revetements de protection pour chassis de vehicules  
U захисні препарати для металів 020094
E protective preparations for metals  
F produits pour la protection des metaux  
U індиго [барвник] 020086
E indigo [colorant]  
F indigo [colorant]  
U їстівні чорнила 020128
E edible inks  
F encres comestibles  
U камеді-смоли 020078
E gum resins  
F gommes-resines  
U канадський бальзам 020022
E Canada balsam  
F baume du Canada  
U каніфоль 020046
E colophony  
F colophane