Клас 2

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фарби, лаки, політури; захисні препарати проти іржавіння та псування деревини; забарвлювальні речовини; протрави; необроблені природні смоли; метали у формі фольги або порошку для фарбування, декорування, друкування та художніх робіт

Назва товару Базовий номер
U карбоніл [консервант для деревини] 020113
E carbonyl [wood preservative]  
F carbonyle pour la préservation du bois  
U картриджі, заправлені їстівними чорнилами, для принтерів 020129
E edible ink cartridges, filled, for printers  
F cartouches d'encre comestible remplies pour imprimantes  
U керамічні фарби 020037
E ceramic paints  
F peintures pour la céramique  
U клейові фарби 020020
E badigeon  
F badigeons  
U консерванти для деревини 020049
E wood preservatives  
F produits pour la conservation du bois  
U копал 020050
E copal  
F copal  
U копаловий лак 020114
E copal varnish  
F vernis au copal  
U кошеніль-кармін 020045
E cochineal carmine  
F carmin de cochenille  
U креозот для консервування деревини 020056
E creosote for wood preservation  
F créosote pour la conservation du bois  
U куркума [забарвлювальна речовина] 020060
E turmeric [colorant]  
F curcuma [colorant]  
U лаки для бронзування 020031
E bronzing lacquers  
F laques de bronzage  
U лаки* 020003
E varnishes*  
F vernis*  
U маркувальна фарба для тварин 020067
E marking ink for animals  
F encres pour marquer les animaux  
U масла проти іржавіння 020083
E anti-rust oils  
F huiles antirouille  
U мастики [природні смоли] 020091
E mastic [natural resin]  
F mastic [résine naturelle]