Клас 2

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фарби, лаки, політури; захисні препарати проти іржавіння та псування деревини; забарвлювальні речовини, барвники; фарби для друкування, маркування та гравірування; природні смоли необроблені; метали у формі фольги або порошку для фарбування, декорування, друкування та художніх робіт

Назва товару Базовий номер
U покриття, що запобігають нанесенню графіті [фарби] 020131
E anti-graffiti coatings [paints]  
F peintures anti-graffitis  
U політури 020115
E lacquers  
F laques*  
U порошки для сріблення 020016
E silvering powders  
F poudres à argenter  
U препарати проти іржавіння 020107
E anti-rust preparations  
F préparations antirouille  
U препарати, що запобігають тьмянінню металів 020093
E anti-tarnishing preparations for metals  
F produits contre la ternissure des métaux  
U природні смоли необроблені 020061
E natural resins, raw  
F résines naturelles à l'état brut  
U протрави для вичиненої шкіри 020057
E stains for leather / mordants for leather  
F mordants pour le cuir  
U протрави для деревини 020027
E wood mordants  
F mordants pour le bois  
U протрави* 020002
E mordants*  
F mordants*  
U розріджувачі для політур 020054
E thinners for lacquers  
F diluants pour laques  
U розріджувачі для фарб 020053
E thinners for paints  
F diluants pour peintures  
U розчини для білення 020110
E whitewash  
F blanc de chaux  
U сажа [забарвлювальна речовина] 020101
E soot [colorant]  
F suie [colorant]  
U сажа газова [пігмент] 020039
E carbon black [pigment]  
F noir de charbon [pigment]  
U сажа лампова [пігмент] 020073
E lamp black [pigment]  
F noir de fumée [pigment]