Клас 2

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фарби, лаки, політури; захисні препарати проти іржавіння та псування деревини; забарвлювальні речовини, барвники; фарби для друкування, маркування та гравірування; природні смоли необроблені; метали у формі фольги або порошку для фарбування, декорування, друкування та художніх робіт

106 - 120 з 120 записів
Назва товару Базовий номер
U фарби для виготовляння гравюр 020080
E engraving ink  
F encres pour la gravure  
U фарби сечовідштовхувальні 020135
E anti-urine paints  
F peintures anti-urine  
U фарби струмопровідні 020136
E conductive paints  
F peintures conductrices  
U фарби* 020001
E paints*  
F peintures*  
U фарбові латки переміщувальні 020125
E repositionable paint patches  
F pastilles de peinture repositionnables  
U фіксативи [лаки] 020072
E fixatives [varnishes]  
F fixatifs [vernis]  
U фіксативи для акварельних фарб 020011
E fixatives for watercolours / fixatives for watercolors  
F fixatifs pour l'aquarelle  
U фольга для фарбування, декорування, друкування та художніх робіт металева 020092
E metal foil for use in painting, decorating, printing and art  
F métaux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art  
U фустин [забарвлювальна речовина] 020074
E yellowwood [colorant]  
F fustine [colorant]  
U харчові барвники / харчові забарвлювальні речовини 020005
E food dyes / food colorants  
F colorants pour aliments / teintures pour aliments  
U чорнила для принтерів та фотокопіювальних апаратів 020121
E ink for printers and photocopiers  
F encres pour imprimantes et photocopieurs  
U чорнила струмопровідні 020137
E conductive inks  
F encres conductrices  
U чорнило для татуювання 020138
E tattooing ink  
F encre de tatouage  
U шафран [забарвлювальна речовина] 020099
E saffron [colorant]  
F safran [colorant]  
U японський лак 020017
E black japan  
F vernis d'asphalte  
106 - 120 з 120 записів