Клас 32

Завантажити перелік у текстовому файлі

Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для виготовляння напоїв

Назва товару Базовий номер
U сарсапарель [безалкогольний напій] 320041
E sarsaparilla [non-alcoholic beverage]  
F salsepareille [boisson sans alcool]  
U сидр безалкогольний 320047
E cider, non-alcoholic  
F jus de pommes  
U сиропи для лимонаду 320023
E syrups for lemonade  
F sirops pour limonades  
U сиропи для напоїв 320011
E syrups for beverages  
F sirops pour boissons  
U складники для виготовляння газованих вод 320013
E preparations for making aerated water  
F produits pour la fabrication des eaux gazeuses  
U складники для виготовляння лікерів 320024
E preparations for making liqueurs  
F préparations pour faire des liqueurs  
U складники для виготовляння мінеральних вод 320016
E preparations for making mineral water  
F produits pour la fabrication des eaux minérales  
U складники для виготовляння напоїв 320008
E preparations for making beverages  
F préparations pour faire des boissons  
U смузі 320050
E smoothies  
F boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] / smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés]  
U содова вода 320028
E soda water  
F sodas  
U соки фруктові 320010
E fruit juices / fruit juice  
F jus de fruits  
U солодове пиво 320004
E malt beer  
F bière de malt  
U солодове сусло 320025
E malt wort  
F moût de malt  
U спортивні напої, збагачені протеїном 320054
E protein-enriched sports beverages  
F boissons protéinées pour sportifs  
U столові води 320018
E table waters  
F eaux de table