Клас 34

Тютюн; курильне приладдя; сірники

Відображено всі 37 записи(-ів)
Назва товару Базовий номер
U бурштинові наконечники до сигарових і сигаретних мундштуків 340002
E tips of yellow amber for cigar and cigarette holders  
F bouts d'ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette  
U вбиральний папір до курильних люльок 340011
E absorbent paper for tobacco pipes  
F papier absorbant pour la pipe  
U вмістини на тютюн 340032
E tobacco jars  
F pots à tabac  
U газові балончики до запальничок 340008
E gas containers for cigar lighters  
F réservoirs à gaz pour briquets  
U жуйний тютюн 340012
E chewing tobacco  
F tabac à chiquer  
U запальнички 340007
E lighters for smokers  
F briquets pour fumeurs  
U знаряддя для чищення курильних люльок 340026
E pipe cleaners for tobacco pipes  
F cure-pipes  
U кисети [торбинки] на тютюн 340004
E tobacco pouches  
F blagues à tabac  
U кишенькове знаряддя для скручування цигарок 340021
E pocket machines for rolling cigarettes  
F appareils de poche à rouler les cigarettes  
U кінці сигарет [фільтрувальні] 340005
E cigarette tips  
F bouts de cigarettes  
U книжечки з сигаретного [цигаркового] паперу 340010
E books of cigarette papers  
F cahiers de papier à cigarettes  
U коробки на сірники 340035
E matchboxes  
F boîtes à allumettes  
U кремінь 340027
E firestones  
F pierres à feu  
U курильні люльки 340009
E tobacco pipes  
F pipes  
U мундштуки до сигар 340017
E cigar holders  
F fume-cigare  
U мундштуки до сигарет 340022
E cigarette holders  
F fume-cigarette  
U наконечники сигаретних мундштуків 340023
E mouthpieces for cigarette holders  
F bouts pour fume-cigarette  
U підставки під курильні люльки 340030
E pipe racks for tobacco pipes  
F râteliers à pipes  
U плювальниці для споживачів тютюну 340037
E spittoons for tobacco users  
F crachoirs pour consommateurs de tabac  
U попільниці 340036
E ashtrays for smokers  
F cendriers pour fumeurs  
U сигарети [цигарки] 340020
E cigarettes  
F cigarettes  
U сигарети [цигарки] електронні 340039
E electronic cigarettes  
F cigarettes électroniques  
U сигарети з замінниками тютюну, крім лікувальних 340019
E cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes  
F cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage médical  
U сигаретний [цигарковий] папір 340024
E cigarette paper  
F papier à cigarettes  
U сигаретниці [цигарниці] 340016
E cigarette cases  
F boîtes à cigarettes / porte-cigarettes / étuis à cigarettes  
U сигаретні фільтри 340006
E cigarette filters  
F filtres pour cigarettes  
U сигари 340013
E cigars  
F cigares  
U сигарили 340025
E cigarillos  
F cigarillos  
U сигарниці 340015
E cigar cases  
F boîtes à cigares / coffrets à cigares / porte-cigares / étuis à cigares  
U сигарниці із зволожуванням 340038
E humidors  
F boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur  
U сигарні різаки 340014
E cigar cutters  
F coupe-cigares  
U сірники 340001
E matches  
F allumettes  
U сірничниці 340031
E match holders  
F porte-allumettes  
U табакерки [вмістинки на тютюн для нюхання] 340034
E snuff boxes  
F tabatières  
U трави для куріння * 340028
E herbs for smoking*  
F herbes à fumer*  
U тютюн 340003
E tobacco  
F tabac  
U тютюн для нюхання 340033
E snuff  
F tabac à priser  
Відображено всі 37 записи(-ів)