Клас 3

Вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; мило; парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти

Назва товару Базовий номер
U пемза 030145
E pumice stone  
F pierre ponce  
U перекис водню для косметики 030112
E hydrogen peroxide for cosmetic purposes  
F peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique  
U полірувальний порошок [крокус] 030011
E jewellers' rouge / polishing rouge  
F rouge à polir  
U помади косметичні 030146
E pomades for cosmetic purposes  
F pommades à usage cosmétique  
U пральна синька 030014
E laundry blueing  
F bleu de lessive  
U пральний блиск 030029
E laundry glaze  
F produits de glaçage pour le blanchissage  
U пральні препарати 030124
E laundry preparations  
F lessives  
U препарати для ароматизації повітря 030215
E air fragrancing preparations  
F parfums d'ambiance  
U препарати для бриття 030148
E shaving preparations  
F produits de rasage  
U препарати для виводіння плям 030068
E stain removers  
F détachants  
U препарати для видаляння іржі 030170
E rust removing preparations  
F produits pour l'enlèvement de la rouille  
U препарати для гриму, макіяжу 030033
E make-up preparations  
F produits de maquillage  
U препарати для доглядання нігтів 030137
E nail care preparations  
F produits pour le soin des ongles  
U препарати для змивання фарб 030179
E paint stripping preparations  
F produits pour enlever la peinture / produits pour enlever les couleurs  
U препарати для знімання гриму, макіяжу 030078
E make-up removing preparations  
F produits de démaquillage